INEFC Organisme autònom
Av. de l’Estadi, 12-22
08038 Barcelona

Telèfon: 93 425 54 45

 

Direcció INEFC
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 211
Adreça electrònica: dirinefc@gencat.cat

Escola Catalana de Cineantropometria
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 273
Adreça electrònica: ecc@gencat.cat 

INEFC Global
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 230
Adreça electrònica: inefcglobal@gencat.cat 

Observatori Català de l’Esport
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 407/413
Adreça electrònica: observatori@gencat.cat

Revista Apunts
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 236
Adreça electrònica: pubinefc@gencat.cat