• Imprimeix

Eneko García, un estudiant acollit al Servei d'Atenció a Estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (SAENEE) de l'INEFC Barcelona supera la PAP 2018

Entrevista al futur estudiant de CAFE Eneko García de Mendoza, usuari del SAENNE de l'INEFC Barcelona

06/07/2018 13:07

 

La seva il·lusió era estudiar Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a l'INEFC i ho ha aconseguit. Eneko García de Mendoza, un enginyer tècnic informàtic de 40 anys, actualment amb una incapacitació laboral que no li permet treballar al que s'ha dedicat tota la vida, ha superat la prova d'aptitud personal (PAP) adaptada per poder cursar CAFE.

Això ha estat possible gràcies a la intervenció de la Dra. María José Montilla, professora de l'INEFC Barcelona i coordinadora del Servei d'Atenció a Estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (SAENNE), que s'ha posat en marxa aquest any per promoure la igualtat d’oportunitats i la plena inclusió de cada estudiant amb discapacitat durant la seva vida acadèmica.

Aquest programa s’adreça a estudiants amb un certificat de discapacitat superior o igual al 33% que requereixen un suport específic per a una activitat acadèmica amb garanties. El SAENNE consta d'un programa d'acollida a estudiants de nou accés per a la detecció de necessitats, un Servei d'atenció a estudiants amb discapacitat, un Servei per a estudiants amb necessitats educatives específiques i un Servei d'atenció temporal per a estudiants afectats per algun esdeveniment sobrevingut. A més a més, el SAENEE ofereix una xarxa de suport formada per estudiants que acompanyen els usuaris del servei en el seu dia a dia a l'INEFC, així com assessorament al personal docent, PAS i estudiantat sobre com cal actuar per afavorir la comunicació amb les persones amb alguna discapacitat o amb necessitats educatives especials.