• Imprimeix

Acreditació dels títols oficials de màster del centre de Lleida

08/11/2018 12:11
Aqu

AQU

 

Estem a la recta final de la fase interna del procés d'acreditació de les titulacions de l'INEFC - centre Lleida,  per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). En aquests moments ja disposem d'un primer esborrany de l'informe elaborat per l'equip de direcció i la coordinació dels graus i dels màsters del nostre centre.

Aquest informe servirà per a l'avaluació externa per part d'un comitè d'AQU Catalunya. Properament, aquest comitè extern farà una visita al centre i es reunirà amb professorat, PAS, estudiantat, titulats i responsables acadèmics.

Posem a la vostre disposició (PDI, PAS i estudiantat) aquest informe d'acreditació per tal que pugueu conèixer el seu contingut.

Teniu fins el dia 15 de Novembre per fer-hi les aportacions que cregueu oportunes mitjançant un correu electrònic, adreçat a csalas@inefc.es

Ben cordialment,

Cristòfol Salas

Responsable Qualitat INEFC-LLeida