• Imprimeix

L'INEFC de Lleida realitza un estudi sobre els visitants del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Segons un treball tècnic elaborat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, des del 2011 el Parc ha atret més de 100.000 nous visitants anuals, que s’estima que generen un impacte econòmic directe a la zona de prop de 14 milions d’euros.

13/02/2018 12:02
180113-Familia-turisme-rural

Família gaudint d'un espai natural

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha assolit el 2017 els 314.000 visitants anuals, segons dades d’un treball tècnic encarregat a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Centre de Lleida, en el marc d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat de Lleida, per analitzar la revisió del sistema de control de l'afluència al Parc posat en marxa el 2011, l'actualització del perfil dels visitants i el seu impacte econòmic. L’encàrrec ha estat coordinat per la Dra. Estela Farías, amb la col·laboració del Dr. Serni Morera.

El treball identifica un increment de més de 100.000 visitants anuals des del 2011, la qual cosa representa prop d’un 32% més el 2017. L'edició d'enguany d’aquest treball ha fet una valoració de l’impacte econòmic directe vinculat amb el turisme al Parc, que s’ha estimat que és del voltant dels 14 milions d’euros, considerant aquest volum de visitants.

Més homes procedents de Barcelona i Lleida

Sobre la base de les respostes de 706 enquestes efectuades, el document dibuixa el perfil mitjà dels visitants del Parc. Així, s’hi desplacen més homes (68,3%), d’entre 32 i 51 anys (52,8%), que resideixen a la província de Barcelona (47%) i Lleida (22,1%). La majoria accedeix al Parc en cotxe particular (80%), en parella (33,8%) o en família (27,8%), i en grups de 3,4 persones de mitjana.

L'hotel i el càmping són la tipologia d'allotjament més utilitzada (17,5% i 12,5%, respectivament), encara que més del 41% dels visitants del Parc no s'allotgen a la zona durant la visita (s’hi inclouen els qui disposen de segones residències).

Entre les activitats practicades, el treball evidencia un increment notable en la realització de passejades curtes o suaus i detecta canvis importants de les activitats segons la localització de l’accés escollit. Aquest és el cas, per exemple, del notable augment de la pràctica de muntanyisme a l'accés de Tavascan, que va pujar un 35% en el període entre el 2011 i el 2017.

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha assolit el 2017 els 314.000 visitants anuals