• Imprimeix

Què és l'INEFC

L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria General de l'Esport. Conjuntament amb el Consell Català de l'Esport i el Centre d'Alt Rendiment de Catalunya,  configuren els tres organismes que la Generalitat disposa per desenvolupar la seva política esportiva.

La raó de ser

L’INEFC és el centre d’ensenyament superior creat per la Generalitat de Catalunya que té com a missió, segons la Llei de l'esport, la formació, l’especialització i el perfeccionament de graduats i graduades en educació física i esport, i també per a la investigació científica i la divulgació dels seus treballs o estudis per a la formació.

Per acomplir aquesta missió, l'INEFC disposa de dos centres acadèmics. El de Barcelona, creat el curs 1975-1976, i el de Lleida, inaugurat el curs 1982-1983. Acadèmicament, els centres de Barcelona i de Lleida estan adscrits a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Lleida, respectivament.

Els dos centres acadèmics disposen d'una plantilla de professors amb reconeguda experiència en el camp de la docència i en l'exercici professional dels diferents àmbits de l'educació física i l'esport. Així mateix, l'INEFC compta amb una plantilla de personal d'administració i serveis que garanteix el funcionament operatiu de la institució.

Més de 62.000 m2 d’infraestructures

L’INEFC disposa d’un total de 62.800 m2 d’aules, instal·lacions i d’altres equipaments entre Barcelona i Lleida. Els dos centres estan situats en un entorn excel·lent que afavoreix l’aprenentatge i compten amb un conjunt d’instal·lacions i d’equipaments d’avantguarda que els fan únics en la seva categoria.

Aules i laboratoris equipats amb la tecnologia més avançada, biblioteques especialitzades, instal·lacions esportives de primera línia integrades als edificis amb pistes poliesportives multifuncionals, camps d’esports exteriors, zones de llançament i de salt, rocòdrom, gimnasos, sales de condicionament físic, de musculació, d’expressió corporal, de judo, piscina climatitzada i saunes, a més d’altres serveis complementaris per a l’atenció a la docència i a l’alumnat.

L’INEFC és una de les institucions de docència i recerca en ciències de l’activitat física i l’esport més modernes d’Europa. Això ha estat i és possible gràcies al treball quotidià de l’equip humà que configura la institució i a la qualitat dels seus equipaments i serveis.

Data d'actualització:  18.12.2017