Els estudis de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada en les tècniques de recerca. El doctorat inclou l’elaboració i presentació de la tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca.

La superació d’aquests estudis dona dret a l’obtenció del títol de doctor o doctora. El títol de doctor/a representa la més alta distinció acadèmica que una persona pot obtenir en la seva formació, facultant la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries.

Data d'actualització:  18.12.2017