AQUlogoEl Màster Oficial en Gestió Esportiva està organitzat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i certificat per la Universitat de Lleida (UdL).

Està reconegut com a títol oficial als efectes acadèmics de les titulacions oficials de postgrau adaptades a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) i, per tant, té validesa acadèmica oficial per a tota la Unió Europea.