• Imprimeix

Fitxa del Màster en Gestió Esportiva

VI Edició 2018-2019

Denominació: Màster Universitari en Gestió Esportiva
Codi: 4310530
Branca de coneixement: ciències socials i jurídiques
Menció: professionalitzador i recerca
Any d’inici: 2009-2010
Universitat: Universitat de Lleida (UdL). Hi participen l'INEFC Lleida i l'INEFC Barcelona
Règim de dedicació: temps complet i temps parcial
Modalitat: presencial
Crèdits ECTS: 60
Idiomes: català, castellà i anglès
Places: 30
Curs acadèmic: 2018-2019
Preu ECTS: 46,11
Director: Jordi Seguí Urbaneja

Data d'actualització:  18.12.2018