• Imprimeix

Informació general

El Màster Oficial en Gestió Esportiva està organitzat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i certificat per la Universitat de Lleida (UdL).

Està reconegut com a títol oficial als efectes acadèmics de les titulacions oficials de postgrau adaptades a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior), un sistema comú de crèdits compatibles, criteris i metodologies comparables, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació de l’alumnat al mercat laboral europeu, i, per tant, té validesa acadèmica oficial per a tota la Unió Europea.

Fitxa del Màster

VI Edició 2018-2019

El Màster és el resultat d’una llarga experiència de l’INEFC en l’àmbit dels estudis en gestió esportiva: a) entre els anys 1988 i 2004 els estudis de llicenciatura van comptar amb una especialitat en gestió esportiva com a Itinerari Específic Curricular (IEC), b) entre els anys 1990 i 2004, es va organitzar un màster propi amb el mateix nom que l’actual, i c) des de l’any 1996 l’INEFC col·labora amb Solidaritat Olímpica del Comitè Olímpic Internacional per a la formació en la gestió esportiva dels membres dels comitès olímpics nacionals, que són, des de l’any 2006, els màxims responsables de l’àrea hispanoportuguesa a través del desenvolupament del curs de màster (MEMOS) i el curs avançat de gestió esportiva (MOSO).

El Màster té un programa de continguts adaptat als nous reptes de formació europeus i alhora se sustenta en anys de tradició, la qual cosa garanteix l’encert en l’elecció d’aquest programa de màster.

Cal destacar altres motius pels quals cursar aquest programa de màster:

 1. El títol de màster permet accedir als programes de doctorat i obtenir el títol de doctorat.
 2. El programa ofereix la possibilitat d’especialització orientada als tres principals àmbits d’inserció professional: gestió d’esdeveniments esportius; gestió d’organitzacions esportives (sector públic, associatiu i comercial), i esport i turisme.
 3. El professorat és d’altíssim nivell i les activitats formatives i pràctiques es realitzen en empreses capdavanteres del sector.
 4. El preu del Màster (crèdit) és el que oficialment estableix cada any el Govern de la Generalitat. Per això, el cost de la matrícula és molt més ajustat en comparació a altres programes de màster semblants.


És la nostra voluntat, i per això ens esforcem, que el programa continuï satisfent les expectatives del nostre alumnat, tal com avala anualment l’avaluació externa.

Són objectius del Màster Oficial en Gestió Esportiva:

 1. Oferir un programa formatiu d’especialització en gestió esportiva adaptat a les noves exigències del model de formació postgraduada oficial del sistema universitari espanyol i adaptat a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).
 2. Respondre a les necessitats actuals del fenomen esportiu, entre les quals s’inclou l’especialització dels professionals de la gestió esportiva en cadascun dels àmbits específics de l’esport.
 3. Oferir als participants al Màster dos itineraris diferents de formació: un de caràcter professionalitzador adreçat essencialment a la inclusió al mercat de treball professional i un altre de caràcter investigador adreçat essencialment als qui vulguin obtenir el títol de doctor.
 4. Oferir els coneixements i les tècniques de recerca suficients per desenvolupar un treball de cerca en l’àmbit de la gestió esportiva.
 5. Oferir una formació exhaustiva de cadascuna de les diferents sortides professionals que ofereix actualment la gestió esportiva.
 6. Apropar els participants al Màster a la realitat de les tasques i funcions del gestor esportiu en el context de les organitzacions esportives i de resposta a les necessitats dels esportistes.

Consulta els currículums de la Direcció i el professorat del Màster Oficial en Gestió Esportiva.

En finalitzar el nostre Màster, estaràs preparat per realitzar:

 • Consultories esportives.
 • Direcció i gestió d’organitzacions esportives: administracions públiques, organitzacions comercials i associacions esportives.
 • Gestió d’esdeveniments esportius.
 • Gestió d’instal·lacions esportives, equips esportius i centres esportius.
 • Especialista en esport i turisme.
Inserció laboral

Si vols saber La inserció laboral dels titulats i les titulades de màster de les universitats catalanes 2017

Inici del curs: 8 de novembre de 2018

Final del període presencial: 28 d’abril de 2019

Horari: divendres de 16:00 h a 20:30 h, dissabtes de 09:00 h a 13:30 h i de 15:00 h a 19:30 h, i diumenges de 09:00 a 13:30 h. Aquests horaris poden variar puntualmentconsulta (consulteu l'horari).

Alguns mòduls també inclouran sessions els divendres de 9:00 h a 13:30 h.

Lloc: INEFC Barcelona (el primer mòdul s'impartirà a les instal·lacions de l'INEFC Lleida).

Aquest Màster està organitzat per la Universitat de Lleida a través de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, per aquest motiu el sistema de qualitat és regeix pel propi de la Universitat de Lleida (UdL) i pel de l'INEFC.

Per tenir-ne més informació, podeu consultar el Seguiment i acreditació de les titulacions de l'INEFC Lleida, el Certificat d'acreditació i la Valoració de les matèries.

L’objectiu prioritari de la mobilitat d’estudiants i docents és impulsar la formació complementària. De manera especial, augmentar la possibilitat que els primers tinguin l’ocasió de fer intercanvis i una ampliació de coneixements, nous horitzons i noves possibilitats.

Sobre els ajuts disponibles per a l'alumnat del Màster podeu consultar les beques generals del Ministeri d'Educació i també els ajuts per a la formació complementària que anualment atorga l'INEFC.

Informa't sobre el procés per fer la tramitació del títol oficial del Màster en Gestió Esportiva.

Data d'actualització:  07.01.2019