• Imprimeix

Pla formatiu

Consulta la informació relacionada amb els continguts i el sistema d'avaluació del Màster en Gestio Esportiva.

Full time

El sistema docent del Màster en Gestió Esportiva es basa en la formació mixta: presencial, tutoritzada i de treball personal.

L’activitat presencial es desenvolupa durant 1 curs acadèmic, 60 ECTS. Les classes presencials s’iniciaran el mes de novembre i finalitzaran al març (assignatures obligatòries) i a l'abril (assignatures optatives). L’alumnat haurà d’assistir a un mínim del 80% de les sessions presencials (vegeu l'apartat d'Informació general, Horari). Les sessions es desenvoluparan a les instal·lacions de l'INEFC Barcelona (excepte la primera sessió, que tindrà lloc a l'INEFC Lleida).

L’activitat tutoritzada i de treball personal es desenvolupen en horari no lectiu. Les tasques relacionades amb exercicis docents i avaluadors es desenvolupen durant tot el curs. Les pràctiques externes es podran desenvolupar a partir del mes de gener fins al mes de juny (1a convocatòria) i setembre (2a convocatòria). El Treball Final de Màster (obligatori per a tots els estudiants) es recomana realitzar-lo entre l'abril i el juny (1a convocatòria), i abril i setembre (2a convocatòria). En tots dos casos, el Treball Final de Màster serà defensat davant d'un tribunal.

Part time

El sistema docent del Màser en Gestió Esportiva està basat en la formació mixta: una part presencial i una altra part tutoritzada i de treball personal.

L’activitat presencial es desenvolupa al llarg de 2 cursos acadèmics. El primer any l'estudiant es matricularà de 30 ECTS, matèries obligatòries. El segon any es matricularà de 30 ECTS, matèries de l’orientació professional, les pràctiques i el Treball Final de Màster.

Les classes presencials obligatòries s’iniciaran el mes de novembre i finalitzaran al març (primer any); les classes d’orientació professional es desenvoluparan durant el mes de març i abril (segons el calendari del curs acadèmic). L’alumnat haurà d’assistir a un mínim del 80% de les sessions presencials (vegeu Informació general, Horari). Les sessions es desenvoluparan a les instal·lacions de l'INEFC Barcelona (excepte la primera sessió, que té lloc a l'INEFC Lleida).

L’activitat tutoritzada i de treball personal es desenvolupen en horari no lectiu. Les tasques relacionades amb exercicis docents i avaluadors, es desenvolupen durant tot el curs. Les pràctiques de final de Màster es podran desenvolupar a partir del mes de gener fins al mes d’agost (segon curs). El Treball Final de Màster (obligatori per a tots els estudiants) es recomana realitzar-lo entre l'abril i el juny (1a convocatòria) i l'abril i el setembre (2a convocatòria) del segon curs. En tots dos casos el Treball Final de Màster serà defensat davant d'un Tribunal.

 (*) Les dates són orientatives i poden variar en funció del calendari del curs següent. Per més concreció de les dates, la persona interessada haurà de mirar el calendari previst per a cada curs acadèmic.

Requisit: l’assistència als mòduls presencials. Assistència mínima del 80% de cada assignatura.

Activitats d'avaluació:

 • Haver superat l’avaluació de les assignatures.
 • Haver superat les pràctiques externes.
 • Haver superat el Treball Final de Màster.
 • Per superar el Màster en Gestió Esportiva, cal tenir les tres parts aprovades.

Les pràctiques externes, assignatura 5 del pla docent, és la millor oportunitat perquè l’alumnat tingui contacte amb l’àmbit professional i que al seu torn serveixin per complementar la formació acadèmica. Creiem tant en ells que l’organització per fer les pràctiques és escollida per l’alumnat després d’una entrevista personalitzada amb aquest, perquè les pràctiques es puguin adaptar a les necessitats (motivacions, interessos, disponibilitat, etc.) de cada estudiant.

Les pràctiques externes tindran una durada mínima de 90 hores curriculars.

A continuació, recollim algunes de les organitzacions amb les quals hem col·laborat, segons el seu àmbit:

Àmbit de Polítiques esportives per a tothom:

 • Ajuntaments (de tot Espanya i alguns de l’estranger)
 • Consells esportius
 • Diputacions
 • Instituts esportius


Àmbit de Gestió d’instal·lacions esportives:

 • Fundació Claror
 • CN Picornell
 • CN Barcelona
 • DIR
 • DuetSports Lleure esport
 • SINTAGMIA


Àmbit d'Organització d’esdeveniments esportius:

 • Euroliga
 • ACB
 • ASOBAL
 • Jocs del Mediterrani: Tarragona 2018
 • Volta Ciclista a Catalunya
 • TrailwalkerIntermon Oxfam
 • Zurich Marató Barcelona
 • Ironman BCN
 • Ironman de Lanzarote
 • DORNA
 • Campionat d’Europa d’atletisme
 • Campionat d’Europa de natació


Àmbit d'Esport i turisme:

 • Unit Elements SL
 • Divesports
 • Turisme Andorra


Àmbit d'Assessoria esportiva:

 • ITIK
 • Tradesport Panell
 • Atles Sport Consulting
 • Valgo


Àmbit de Centres de recerca:

 • GISEAFE
 • Observatori Català de l’Esport

El Màster en Gestió Esportiva és un màster oficial de 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) –realitzats en un curs acadèmic (modalitat full time) o dos (modalitat part time)–, dels quals 12 ECTS corresponen al Treball de Final de Màster (TFM).

El TFM té dues orientacions segons l'interès de l'alumnat:

 • Professional, implica un TFM amb propostes d'intevenció concretes
 • Investigador –amb l'objectiu de fer el doctorat– implica fer el TFM de recerca.

Cal destacar que, segons la noramtiva vigent, totes dues orientacions donen accés al doctorat. El TFM i les pràctiques externes (PE) són molt importants per a la formació de l'alumnat.

Aquí trobaràs tota la normativa de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i de la Universitat de Lleida (UdL) per al Màster en Gestió Esportiva.

L'alumnat del Màster en Gestió Esportiva pot complementar la formació mitjançant la participació en l'organització de diferents esdeveniments esportius (Copa del Món - Trofeu Ciutat de Barcelona d'Esgrima; Barcelona Spain Masters Badminton, etc.) i altres activitats de formació que organitza o en què col·labora l'INEFC (jornades científiques, Fira Occusport, Sport Bussiness Symposium, Jornada de Dret Esportiu, etc.).

Inici del curs: 8 de novembre de 2018

Final del període presencial: 28 d’abril de 2019

Horari: divendres de 16:00 h a 20:30 h, dissabtes de 9:00 h a 13:30 h i de 15:00 h a 19:30 h, i diumenges de 9:00 h a 13:30 h. Aquests horaris poden variar puntualment (consulta l'horari).

Alguns mòduls també inclouran sessions els divendres de 9:00 h a 13:30 h.

Lloc: INEFC Barcelona (el primer mòdul s'impartirà a les instal·lacions de l'INEFC Lleida)

Data d'actualització:  21.12.2018