• Imprimeix

Pla docent

Consulta els continguts de les assignatures del Màster en Gestió Esportiva 2018-19.

Assignatura 1. Fonaments de la gestió esportiva

Sent la primera assignatura que es cursarà en el Màster suposa, bàsicament, els fonaments en què tot gestor/a esportiu hauria de sostenir-se per un procedir tècnicament professional i responsable.

Assignatura obligatòria.

 • Unitat 1. Ciències de les organitzacions
 • Unitat 2. Aspectes jurídics de la gestió esportiva
 • Unitat 3. Disseny de projectes
 • Unitat 4. Ètica en la gestió esportiva

Assignatura 2. Habilitats per a la gestió esportiva

El gestor/a esportiu ha de caracteritzar-se pel domini d’habilitats directament vinculades a potenciar i optimitzar els recursos propis del seu entorn: la pròpia organització -planificació estratègica-, els seus treballadors –capital humà-, la seva economia –gestió financera i màrqueting i patrocini esportiu.

Assignatura obligatòria.

 • Unitat 5. Gestió de capital humà
 • Unitat 6. Planificació estratègica
 • Unitat 7. Gestió financera
 • Unitat 8. Màrqueting i patrocini esportiu

Assignatura 3. Instruments per a la gestió esportiva

Varis són els instruments que el gestor/a esportiu haurà de conèixer i dominar pel seu esdevenir professional, tots ells sobradament justificats per garantir una direcció i gestió d’èxit i de màxima exigència.

Assignatura obligatòria.

 • Unitat 9. Habilitats directives
  • Coaching i competències del lideratge:
   • Gestió del temps i l’estrès
   • Tècnica de negociació i resolució de conflictes
   • Tècnica de conversa
   • Adreça d’equips i reunions
  • Gestió de la informació i la comunicació
  • Comunicació i parlar en públic
  • Desenvolupament de la marca personal
 • Unitat 10. Comunicació i protocol
 • Unitat 11. Espais, equips i materials esportius
 • Unitat 12. Qualitat dels serveis

Assignatura 4. Gestió de l'esport en els diferents àmbits professionals

Són varis els àmbits professionals en els quals un gestor/a esportiu pot especialitzar-se. El programa de Màster ofereix tres especialitzacions: l’organització d’esdeveniments esportius; l’organització d’entitats esportives i l’esport i turisme.

Assignatura obligatòria (10 ECTS).

 • Unitat 13. Organització d’esdeveniments i activitats esportives
  • Grans esdeveniments esportius
  • Esdeveniments esportius locals
  • Activitats esportives
 • Unitat 14: Organització d’entitats esportives: administracions públiques, entitats associatives i entitats comercials
  • Anàlisis d’organitzacions esportives
  • Maneres de gestió d’entitats esportives
  • Disseny de productes i serveis esportius
 • Unitat 15: Esport i turisme
  • Diagnòstic de projectes turístic esportius
  • Turisme i desenvolupament local
  • Creació de productes i experiències turístiques
  • La qualitat com a element de diferenciació del producte turístic: certificacions i distincions

Assignatura 5. Pràctiques externes

Sense dubte la millor oportunitat per entrar en contacte amb una organització esportiva per viure i experimentar el dia a dia de la mateixa. Un procés del tot necessari per complementar la formació acadèmica.

 

Assignatura 6. Treball final de màster

Procés que permet que el futur gestor/a desenvolupi de manera pausada el seu propi projecte el qual li serveixi per madurar totes les competències i habilitats perfeccionades al llarg de la seva formació en el Màster.

Data d'actualització:  14.12.2018

Informació relacionada