• Imprimeix

Formulari preinscripció MAFIS. Curs 2018-19

Els camps marcats amb * són obligatoris.

NOTES IMPORTANTS

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de les següents condicions:

  1. L'eficàcia d'aquesta sol·licitud està condicionada al pagament de la taxa de 30,21 € (trenta euros amb vint-i-un cèntims), per estudi de documentació i d'expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, en ensenyament de màsters universitaris, prevista al punt 7.6 de l’Annex 1 del Decret 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018.

Per tal que l'INEFC pugui valorar la teva sol·licitud, és imprescindible que efectuïs el pagament en concepte d'estudi de documentació i d'expedient acadèmic al número de compte: ES13 2100 3000 1022 0153 8684 Codi swift: CAIXESBBXXX (indicant com a concepte de la transacció: "Nom i cognoms - Preinscripció MAFIS") i adjunteu el resguard a la pestanya "comprovant pagament". 

Així mateix, la validesa d'aquesta sol·licitud està condicionada a la veracitat de les dades consignades, i en el cas que finalment no es pugui demostrar la veracitat d'alguna informació el centre es reserva el dret d'anul·lar la preinscripció, sense que aquesta anul·lació suposi la devolució de l'import pagat. Aquest import no és en cap cas reemborsable, ni es descomptarà de la matrícula en cas que siguis admès/esa al màster.

 

Dades personals
Especialització
Estudis universitaris cursats
Adjuntar documentació

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les teves dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat Gestió d'expedients acadèmics de l'INEFC-Barcelona, la finalitat del qual és el control i seguiment dels expedients acadèmics. L'òrgan responsable del fitxer és l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l'Avigunda de l'Estadi, 12-22, 08038 Barcelona.