• Imprimeix

Alumnat

Resolució aspirants al Màster MAFIS 2017-2018

La resolució es comunicarà via e-mail als aspirants, una vegada es reuneixi la Comissió del Màster

 

Suport acadèmic virtual a l’estudiant (plataforma Moodle)

La plataforma acadèmica Moodle és un excel·lent gestor de continguts que permet el desenvolupament a internet de plataformes de formació a distància. Aquesta plataforma virtual d’ensenyament permet realitzar una avaluació a distància de l’alumnat mitjançant exàmens i exercicis. El/la professor/a pot penjar a la xarxa documents per tal que l’alumnat completi les seves tasques, així com mantenir una comunicació directa amb aquests mitjançant eines com el correu electrònic o un sistema de fòrums.

La plataforma acadèmica “portal” és el nou portal acadèmic de l’INEFC Barcelona dissenyat per l’OCU (Oficina de Cooperació Universitària). En aquest lloc, l'alumnat i el professorat trobarà la informació acadèmica sobre les seves assignatures i els seus expedients. Aquesta nova plataforma substitueix l’antic RedC@mpus.

Beques i Ajuts

Beca general i de mobilitat

Els estudiants que vulguin realitzar la “matrícula condicional com a becari/ària per al curs 2017/2018″ han d’acreditar estar en condicions econòmiques d’obtenir la Beca General i de Mobilitat del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Data d'actualització:  18.12.2017