• Imprimeix

Pla d'estudis

Objectiu

Formar professionals e investigadors que adquireixin els coneixements i competències adequades per desenvolupar correctament les activitats pròpies de la professió i les competències adequades pel desenvolupament de recerques que ajudin a optimitzar el procés d’entrenament de TECNIFICACIÓ i ALT NIVELL.

 

Competències

Generals

 • Capacitat de treballar en un equip multidisciplinar.
 • Pensament crític i autocrític.
 • Habilitats básiques informàtiques.
 • Motivació cap a la qualitat

Específiques

 • Conèixer i saber desenvolupar sistemes de detecció, captació, selecció i promoció del talent esportiu.
 • Saber entrenar a esportistes des de les seves primeres etapes d’especialització (tecnificació) fins a la consecució de l’elit esportiva (alt nivell) amb òptimes garanties d’èxit competitiu.
 • Saber utilitzar, analitzar i interpretar les dades facilitades pels mitjans tecnològics per a la valoració, control i desenvolupament del rendiment esportiu.
 • Conèixer i saber desenvolupar dissenys de recerca aplicats a la millora del rendiment esportiu.
 • Conèixer i interpretar el marc jurídic i les estructures polítiques i socials que gestionen el funcionament del sistema esportiu autonòmic i nacional.
 • Conèixer els factors de rendiment i aplicar les noves tendències del procés d’entrenament per a l’optimització d’aquests. 
 • Divulgar els principis ètics i morals que representen a l’esport i a l’esportista: tolerància, solidaritat, companyonia, esperit de superació…
 • Ser sensibles respecte al necessari equilibri entre el que suposa entrenar per assolir les màximes fites esportives i la salut física i psicològica dels esportistes.

Especialitats del Màster

El  Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell presenta les següents especialitats, entre les que l’alumnat n’haurà de triar una:

 • Especialitat en Esports Col·lectius (genèric)
 • Especialitat en Esports Individuals (genèric)
 • Especialitat en Esports d’Adversari (genèric)
 • Especialitat en Esport “a definir” (*)

(*) En cas que hi hagi una demanda suficient (un nombre d’alumnes mínim) en un esport concret s’activarà l’especialitat en aquell esport concret (derivant-se’n les matèries i assignatures corresponents).

L’INEFC es reserva el dret a no ofertar una especialitat (esports col·lectius, d’adversari, individuals) en funció del nombre d’alumnes inscrits.

 

Obligatòries

Matèria UXXI Assignatura ECTS Crèdits a cursar / Total matèria Responsable Assign.
1. Rendiment esportiu: entrenament 572152 Sistemes de valoració i entrenament durant la infància i l’adolescència 6 12/12

Michel Marina

572153 Optimització de l’entrenament i control de les capacitats condicionals 6   Gerard Moras
2. Rendiment esportiu: investigació 572154 Metodologia i dissenys d’investigació en activitat física i esport 6 12/12 Xavier Iglesias
572155 Bioestadística en activitat física i esport 6   Antoni Planas

Optatives

Matèria UXXI Assignatura ECTS Crèdits a cursar / Total matèria Responsable Assign.
3. Tecnificació i alt nivell: esports col·lectius 572156 Factors que Condicionen el Rendiment Esportiu en els Esports Col·lectius 3 6/6 José Luis López
572157 Noves Tendències en el Procés d’Entrenament dels Esports Col·lectius 3   Francesc Corbi
4. Tecnificació i alt nivell: esports d'adversari 572158 Factors que Condicionen el Rendiment Esportiu en els Esports d’Adversari 3 6/6 Alfredo Irurtia

Gabriel Daza

572159 Noves Tendències en el Procés d’Entrenament dels Esports d’Adversari 3   David Carreras

Francesc Corbi

5. Tecnificació i alt nivell: esports individuals 572160 Factors que Condicionen el Rendiment Esportiu en els Esports Individuals 3 6/6 José Luis López
572161 Noves Tendències en el Procés d’Entrenament dels Esports Individuals 3  

Francesc Corbi

6. Entrenament d'esports col·lectius  5721630 Metodologia de l’Entrenament en Basquetbol (CAT/ESP) 6 18/108 Antoni Caparrós
572173 Metodologia de l’Entrenament en Handbol  6   No activada
572174 Metodologia de l’Entrenament en Esports Col·lectius (CAT/ESP) 6   Antoni Caparrós
572175 Metodologia de l’Entrenament en Futbol 6   Marc Vivés
572176 Metodologia de l’Entrenament en Rugby (CAT/ESP) 6   No activada
572177 Metodologia de l’Entrenament en Voleibol (CAT/ESP) 6   No activada
572178 Planificació de l’Entrenament en Basquetbol (CAT/ESP) 6   Antoni Caparrós
572180 Planificació de l’Entrenament en Esports Col·lectius (CAT/ESP) 6   José Luis
572164 Planificació de l’Entrenament en Futbol 6   Marc Vivés
572179 Planificació de l’Entrenament en Handbol (CAT/ESP) 6   No activada
572165 Planificació de l’Entrenament en Rugby (CAT/ESP) 6   No activada
572166 Planificació de l’Entrenament en Voleibol (CAT/ESP) 6   No activada
572167 Valoració de l’Entrenament en Basquetbol (CAT/ESP) 6   Antoni Caparrós
572169 Valoració de l’Entrenament en Esports Col·lectius (CAT/ESP) 6   Iñaki Cabrera
572170 Valoració de l’Entrenament en Futbol   Marc Vivés
572168 Valoració de l’Entrenament en Handbol (CAT/ESP)   No activada
572171 Valoració de l’Entrenament en Rugby (CAT/ESP)   No activada
572172 Valoració de l’Entrenament en Voleibol (CAT/ESP)   No activada
7. Entrenament: esports d'adversari          572192 Metodologia de l’Entrenament en Esgrima (CAT/ESP) 6 18/108 No activada
572182 Metodologia de l’Entrenament en Esports d’Adversari (CAT/ESP) 6   No activada
572193 Metodologia de l’Entrenament en Judo (CAT/ESP) 6   No activada
572194 Metodologia de l’Entrenament en Pàdel (CAT/ESP) 6   No activada
572195 Metodologia de l’Entrenament en Taekwondo (CAT/ESP) 6   No activada
572196 Metodologia de l’Entrenament en Tennis (CAT/ESP) 6   Ernest Baiget
572198 Planificació de l’Entrenament en Esgrima (CAT/ESP) 6   No activada
572197 Planificació de l’Entrenament en Esports d’Adversari (CAT/ESP) 6   No activada
572199 Planificació de l’Entrenament en Judo (CAT/ESP) 6   No activada
572183 Planificació de l’Entrenament en Pàdel (CAT/ESP) 6   No activada
572184 Planificació de l’Entrenament en Taekwondo (CAT/ESP) 6   No activada
572185 Planificació de l’Entrenament en Tennis (CAT/ESP) 6   Ernest Baiget
572187 Valoració de l’Entrenament en Esgrima (CAT/ESP) 6   No activada
572186 Valoració de l’Entrenament en Esports d’Adversari (CAT/ESP) 6   No activada
572188 Valoració de l’Entrenament en Judo (CAT/ESP) 6   No activada
572189 Valoració de l’Entrenament en Pàdel (CAT/ESP) 6   No activada
572190 Valoració de l’Entrenament en Taekwondo (CAT/ESP) 6   No activada
572191 Valoració de l’Entrenament en Tennis (CAT/ESP) 6   Ernest Baiget
8. Entrenament: esports individuals                     572200 Metodologia de l’Entrenament en Atletisme (CAT/ESP) 6 18/108 No activada
572211 Metodologia de l’Entrenament en Esports Individuals (CAT/ESP) 6   José Luis López
572222 Metodologia de l’Entrenament en Esports Paralímpics (CAT/ESP) 6   No activada
572224 Metodologia de l’Entrenament en Esquí Alpí (CAT/ESP) 6   No activada
572225 Metodologia de l’Entrenament en Gimnàstica Artística (CAT/ESP) 6   No activada
572226 Metodologia de l’Entrenament en Gimnàstica Rítmica (CAT/ESP) 6   No activada
572227 Metodologia de l’Entrenament en Natació (CAT/ESP) 6   No activada
572228 Metodologia de l’Entrenament en Snowboard (CAT/ESP) 6   No activada
572229 Metodologia de l’Entrenament en Triatló (CAT/ESP) 6   Joan Mayol
572201 Metodologia de l’Entrenament en Vela (CAT/ESP) 6   No activada
572202 Planificació de l’Entrenament en Atletisme (CAT/ESP) 6   No activada
572203 Planificació de l’Entrenament en Esports Individuals (CAT/ESP) 6   José Luis López
572204 Planificació de l’Entrenament en Esports Paralímpics (CAT/ESP) 6   No activada
572205 Planificació de l’Entrenament en Esquí Alpí (CAT/ESP) 6   No activada
572206 Planificació de l’Entrenament en Gimnàstica Artística (CAT/ESP) 6   No activada
572207 Planificació de l’Entrenament en Gimnàstica Rítmica (CAT/ESP) 6   No activada
572208 Planificació de l’Entrenament en Natació (CAT/ESP) 6   No activada
572209 Planificació de l’Entrenament en Snowboard (CAT/ESP) 6   No activada
572210 Planificació de l’Entrenament en Triatló (CAT/ESP) 6   Joan Mayol
572212 Planificació de l’Entrenament en Vela (CAT/ESP) 6   No activada
572213 Valoració de l’Entrenament en Atletisme (CAT/ESP) 6   No activada
572214 Valoració de l’Entrenament en Esports Individuals (CAT/ESP) 6   José Luis López
572215 Valoració de l’Entrenament en Esports Paralímpics (CAT/ESP) 6   No activada
572216 Valoració de l’Entrenament en Esquí Alpí (CAT/ESP) 6   No activada
572217 Valoració de l’Entrenament en Gimnàstica Artística (CAT/ESP) 6   No activada
572218 Valoració de l’Entrenament en Gimnàstica Rítmica (CAT/ESP) 6   No activada
572219 Valoració de l’Entrenament en Natació (CAT/ESP) 6   No activada
572220 Valoració de l’Entrenament en Snowboard (CAT/ESP) 6   No activada
572221 Valoració de l’Entrenament en Triatló (CAT/ESP) 6   Joan Mayol
572223 Valoració de l’Entrenament en Vela (CAT/ESP) 6   No activada

Treball de final de màster

Matèria UXXI Assignatura ECTS Crèdits a cursar / Total matèria Responsable Assign.
9. TREBALL FINAL DE MÀSTER 572230 Treball Final de Màster (TFM) 12 12/12

José Luis López