Escola Catalana de Cineantropometria
  • Imprimeix

Escola Catalana de Cineantropometria (ECC)

Catalunya sempre ha estat pionera en l’estudi i aplicació de la cineantropometria, especialment en el suport a l’esportista. L’antiga estructura del Centre d’Estudis d’Alt Rendiment Esportiu (CEARE) a Esplugues Llobregat (Consell Català de l’Esport), el Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès, o el propi Centre de Barcelona de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, que va ser la primera institució universitària que va oficialitzar els estudis de cineantropometria a España, són clares mostres d’un històric cineantropomètric català que es reconegut arreu del món.