• Imprimeix

Preguntes freqüents

Escola Catalana de Cineantropometria: centre d’acreditació de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK)

Què és la Cineantropometria?

És la ciència (UNESCO, 1978) que estudia la relació entre l’estructura i la funció humana. De caràcter transversal i d’aplicació directe a múltiples àmbits on la mesura de la grandària, la forma i les proporcions corporals humanes són necessàries (arquitectura, antropologia, disseny industrial, ergonomia, etc.), és en l’àrea de la valoració la composició corporal (càlcul del teixit adipós, massa muscular, massa òssia i aigua) on la Cineantropometria es mostra com una eina indispensable per a tots els i les professionals de l’àmbit de la salut i l’esport. Ciència que, internacionalment, està regulada per la “International Society for the Advancement of Kinanthropometry” (ISAK).

Què és la ISAK?

Es la societat internacional pel desenvolupament de la cineantropometria que regula aquesta ciència. La ISAK assegura el màxim rigor, acadèmic i científic, dels protocols i normes de mesura necessaris per a realitzar qualsevol intervenció cineantropomètrica. La ISAK posseeix una estructura formativa exigent, que vehicula a través d’uns cursos d’acreditació de diferents nivells, reconeguts professionalment arreu del món.

Què és l’Escola Catalana de Cineantropometria?

L’Escola Catalana de Cineantropometria és un projecte institucional de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). Amb voluntat integradora, aglutina a tots els instructors autoritzats de la ISAK per a la realització de cursos oficials d’acreditació en cineantropometria.

Per què l'Escola Catalana de Cineantropometria a l'INEFC?

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya posseeix una llarga trajectòria en l’àmbit de la Cineantropometria. En primer lloc impulsada pel professor Dr. Ferran Rodríguez Guisado, membre fundador de la mateixa ISAK l’any 1986 a Glasgow, i seguidament pel professor Dr. Jordi Porta Manzañido, nomenat l’any 2008 primer antropometrista criteri de la ISAK a Espanya (Nivell 4), i principal responsable de la creació d’aquesta Escola Catalana de Cineantropometria. Gràcies a aquesta trajectòria històrica, i l’actual impuls de tots els instructors catalans acreditats en el Nivell 3, l’INEFC i les seves entitats col·laboradores treballen de manera sinèrgica i coordinada amb la ISAK per ser un nou referent en aquesta ciència, des de Catalunya a la resta del món.

Què oferim?

Cursos d’acreditació de la ISAK amb els i les millors formadors i formadores i amb els preus més competitius (preus públics). Hi ha tres nivells d’acreditació: Curs de Nivell 1 (24 hores repartides en 3 dies); Nivell 2 (32 hores repartides en 4 dies); Nivell 3 (56 hores repartides en 6 dies). El Nivell 4 és un títol honorífic de reconeixement a una trajectòria. No es pot accedir a un nivell superior sense tenir prèviament l’acreditació i experiència acumulada del nivell immediatament anterior. Els preus oficials parteixen dels 382,00 € per un curs de Nivell 1, però són susceptibles de múltiples descomptes. En el cas de l’alumnat de l’INEFC, l’ECC possibilita que puguin acreditar-se en un Nivell 1 convalidant bona part dels continguts realitzats durant el propi Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Aquesta possibilitat resta oberta per a d’altres centres universitaris previ acord i conveni de col·laboració amb l’ECC.

A qui van adreçats els diferents cursos?

A qualsevol persona que, per al millor desenvolupament teoricopràctic del seu àmbit d’estudi o professió, necessiti conèixer i mesurar la grandària, la forma, les proporcions i la composició corporal  del cos humà. Especialment, per als professionals de les ciències de la salut i de l’esport: graduats i graduades en ciències de l’activitat física i de l’esport, nutricionistes i dietistes, fisioterapeutes, infermers i infermeres, metges i metgesses, etc. Addicionalment, és indiscutible la seva potencial utilitat en el àmbits de l’arquitectura, el disseny industrial i l’ergonomia.

És important destacar que no es requereixen requisits previs, acadèmics o professionals, per acreditar-se en un Nivell 1 o 2 de la ISAK. Només l’interès i la motivació per fer-ho.

Per què acreditar-me?

Per especialitzar-me en un àmbit que pot millorar la meva competència professional. Per situar-me en un estàndard internacional reconegut professionalment arreu del món. Per millorar el meu currículum acadèmic i professional obtenint un doble certificat realitzant un únic curs: el Certificat de Cineantropometrista de la ISAK del nivell que correspongui, i el Certificat d’Excel·lència en Cineantropometria expedit per l’Escola Catalana de Cineantropometria.

On trobar més informació?

Per a rebre més informació, consultar les dates dels propers cursos, o per matricular-t'hi directament cal contactar amb Gestió Acadèmica de l’Escola Catalana de Cineantropometria.

Data d'actualització:  18.12.2017