• Imprimeix

Què és l'Escola Catalana de Cineantropometria (ECC)

Catalunya sempre ha estat pionera en l’estudi i aplicació de la cineantropometria, especialment en el suport a l’esportista. L’antiga estructura del Centre d’Estudis d’Alt Rendiment Esportiu (CEARE) a Esplugues de Llobregat (Consell Català de l’Esport), el Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès, o el propi Centre de Barcelona de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, que va ser la primera institució universitària que va oficialitzar els estudis de cineantropometria a España, són clares mostres d’un històric cineantropomètric català que es reconegut arreu del món.

En aquest sentit, cal destacar la presència del professor catedràtic del Centre de Barcelona de l’INEFC, el Dr. Ferran Rodríguez Guisado, com un dels 34 delegats internacionals, fundadors de la ISAK l’any 1986 a Glasgow. També el professor catedràtic del mateix centre, el Dr. Jordi Porta Manzañido, va ser el primer cineantropometrista reconegut amb el màxim nivell que atorga la ISAK, en aquest cas, el Nivell 4, també conegut amb el concepte d’antropometrista criteri.

En base a aquest històric, l’Escola Catalana de Cineantropometria (ECC) neix com un projecte institucional de l’INEFC. El Director General de l’INEFC és el seu immediat responsable, delegant la responsabilitat de l’execució del projecte i la previsió de les seves necessitats mitjançant el nomenament d’un director o directora de l’ECC.

L’ECC interpreta i desenvolupa la cineantropometria com una ciència transversal susceptible de ser utilitzada, i per tant demandada en quant a la seva formació, per múltiples àrees de coneixement, tant de l’àmbit de la salut (medicina, infermeria, fisioteràpia, ciències de l’activitat física i de l’esport, dietètica i nutrició humana...), com des de determinades carreres tècniques que treballen amb cànons de proporcionalitat humana (enginyeries industrials, arquitectura, disseny...).

L’ECC vol ser un nucli vertebrador, dinàmic i proactiu, que pugui respondre amb el màxim rigor acadèmic i científic a la potencial elevada demanda de formació sobre els protocols i normes de mesura que tipifica la ISAK. Aquests coneixements venen vehiculats per aquesta societat internacional amb 3 nivells d’acreditació com a cineantropometrista, que tenen correspondència amb 3 cursos de formació de Nivells 1, 2 i 3.

Objectius de l’ECC

  • Planificar i portar a terme els diferents cursos d’acreditació de cineantropometria de la ISAK, així com tot aquell coneixement relacionat.
  • Promoure i publicar el material didàctic dels cursos, congressos o jornades que es puguin organitzar des de l’ECC, així com dels diferents estudis científics que es desenvolupin.
  • Internacionalitzar l’INEFC, i per tant la Secretaria General de l’Esport, a través de la creació d’un segell de màxima qualitat i rigor en la recerca, transferència de coneixement i innovació, en l’àmbit de la cineantropometria i valoració de la composició corporal.
  • Cercar sinèrgies entre l’INEFC, el CAR de Sant Cugat i el Consell Català de l’Esport, en l’àmbit de la cineantropometria i valoració de la composició corporal.
Data d'actualització:  18.12.2017