• Imprimeix

Què es la ISAK

La cineantropometria és la ciència que estudia la relació entre l’estructura i la funció humana (Ross, 1978). Etimològicament, significa “mida de l’esser humà en moviment” : (Κίνηση [kínisi]: moviment; Άνθρωπος [ánthropos]: home; Μέτρο [métro]: mida.

La cineantropometria està al servei de la societat com a ciència des de l’any 1978, quan va ser reconeguda com a tal per part de la UNESCO. Estudia la mida, la forma, la proporció, la composició, la maduració i les principals funcions de l'ésser humà. El seu propòsit és ajudar-nos en el coneixement del moviment humà, en el context del creixement, l’activitat física, l’exercici físic i la nutrició (Ross et al., 1980).

Actualment, el major consens internacional en quant a protocol i normes de mesura s’agrupa entorn de la “International Society for the Advancement of Kinanthropometry” (ISAK). A nivell estatal, la referència és la del “Grupo Español de Cineantropometria” (GREC), dependent aquest de l’estructura de la “Sociedad Española de Medicina del Deporte”.

El 20 de Juliol de 1986, en el “Jordanhill College of Education” de Glasgow (Escòcia), trenta-quatre delegats internacionals van acordar la creació d'una organització de persones individuals compromeses, a través de la seva tasca científica i professional, al desenvolupament de la cineantropometria. Es va consensuar promocionar una xarxa internacional d’individus que transcendís qualsevol límit geogràfic, polític o social, i que permetés conjuminar diferents disciplines professionals per tal d'establir una àrea dinàmica de labor científica relacionada amb la cineantropometria. En aquest sentit, es va decidir la unió de la ISAK al Consell Internacional de les Ciències de l'Esport i l'Educació Física (ICSSPE) en forma de comitè oficial. La reunió va adoptar una constitució que especificava un Consell Executiu de 9 membres.

La ISAK és, per tant, el producte del Grup de Treball Internacional en Cineantropometria (una divisió del comitè d'investigació de l'ICSSPE). Aquest grup va ser fundat al Brasil, al congrés de la FIMS de 1978. El grup es va centrar en la promoció i actualització de la recerca en cineantropometria. Els seus esforços van conduir a l'establiment de tres congressos internacionals de cineantropometria i a la inclusió de seccions especialitzades en altres esdeveniments, com el congrés científic dels JJOO de l’any 1984. Donada la seva progresió i ràpid desenvolupament, es va decidir evolucionar des de l’exclusivitat d'un petit comitè, a l'obertura d'una nova organització que serviria més directament a tot aquell que estigui interessat en la cineantropometria: la ISAK.

Actualment el professor Dr. Michael Marfell-Jones (Nova Zelanda) és el president de la ISAK i el professor Dr. Francisco Esparza Ros (España) el seu Secretari General. La Seu social d’aquesta societat està ubicada a Múrcia, dintre de l’estructura i suport de la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia (UCAM). Cada dos anys, la ISAK organitza la seva Conferència Mundial, que possibilita una trobada entre científics, professionals, i els seus propis òrgans de govern. En base a aquesta conferència, s’analitza la trajectòria en els darrers anys, i es consensua i s’estipulen les noves directrius de present i futur de la societat.  La darrera conferència es va realitzar l’any 2016 a Mérida (Mèxic). La referència, és:

Ferreyro F, Esparza F, Marfell-Jones M. (2016). Kinanthropometry XV. Proceedings of the 15th International Society for the Advancement of Kinanthopometry Conference, held in conjunction with the World Conference in Kinanthropometry and Body Composition ISAK-UADY 2016, Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Mexico. 284 páginas.

Data d'actualització:  18.12.2017