INEFC Global

Actualment, la globalització i la gestió del coneixement es projecten en tots els camps de l'activitat de les relacions humanes, la qual cosa fa necessari la creació de xarxes de projecció que depassin les fronteres nacionals, un camp que s'està estenent ràpidament en l'educació superior gràcies a l'interès i els esforços dels governs i les empreses.

L'INEFC, en el seu desig de convertir-se en líder i referent de qualitat, ha seguit el procés de diverses institucions que saben que han d'ampliar els seus horitzons a nivell internacional i, gràcies a això, promou la línia de formació en Activitat Física i Esport anomenada INEFC Global, una oferta que anirà dirigida a nivell de postgrau i formació permanent.

Es pretén, en uns casos, donar resposta als requeriments dels professionals d'alguns països, i en d'altres, constituir una oferta alternativa a la ja existent.