• Imprimeix

Protecció de dades

A partir del 25 de maig és d'aplicació el nou Reglament General de Protecció De dades, que comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

Registre d'activitats de tractament

Quins són els tractaments de dades que fa l'INEFC

Informació detallada dels tractaments

Responsabilitat, finalitat, destinataris, drets, vies de reclamació, etc.

Drets de les persones interessades

Quins són i com exercir-los.

Delegat/da de Protecció de Dades

Què és el/la DPD i com contactar-hi.

Reglament General de Protecció de Dades

Novetats, textos normatius, documentació, preguntes freqüents, etc.