• Imprimeix

Informació detallada dels tractaments

Per cadascun dels tractaments de l’INEF de Catalunya es mostra la informació següent: 

  • Qui és el responsable del tractament de les dades
  • Amb quina finalitat tractem les dades
  • Durant quant de temps conservarem les dades
  • Quina és la legitimació per al tractament de les dades
  • A quins destinataris comunicarem les dades
  • Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
  • Quines vies de reclamació hi ha

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

La finalitat del tractament és el control i el seguiment dels expedients acadèmics de l’alumnat i del professorat; i assegurar la comunicació institucional acadèmica a tot l’alumnat i el professorat. Concretament: gestionar la preinscripció i la matriculació de l’alumnat de grau, màster, doctorat i de l’Escola de Tècnics Esportius i de formació continuada i, en general, de tota l’activitat acadèmica de l’INEFC, incloent-hi les activitats derivades del funcionament dels diversos òrgans col·legiats propis de l’estructura acadèmica de l’INEFC i de les seves funcions quant a les comunicacions i activitats. Fer el seguiment del progrés acadèmic de l'alumnat i del professorat, gestionar l’activitat i el desenvolupament acadèmics, en general. Tractament estadístic

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Per tal de disposar  d'un fons d’imatges (fotografies i vídeos) relacionat amb les activitats acadèmiques, protocol·làries o de difusió de l’INEFC:  gestionar, difondre, compartir i mantenir les imatges; utilitzar les imatges amb finalitats acadèmiques i per a la promoció de la institució.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Les dades es tracten per tal de gestionar i fer el seguiment dels projectes de recerca i investigació que han estat beneficiaris, o no, de l’atorgament de beques i ajuts de l’INEF. Gestionar, controlar i fer el seguiment de les activitats de recerca dels diversos equips de recerca.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades

La finalitat del tractament és la gestió, el control i el seguiment dels lloguers de les diferents instal·lacions de l’INEFC i la tramesa i l’intercanvi d’informació amb les persones que sol·liciten o lloguen aquestes instal·lacions.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar la informació necessària de les persones creditores i deutores de l'INEFC als efectes que correspongui. Controlar, fer el seguiment, comunicar i realitzar els pagaments a les persones creditores i els abonaments de les persones deutores.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar els suggeriments, les reclamacions i les queixes rebudes a l’INEFC donant resposta a tota persona física que presenti formulari en paper o en format electrònic per qualsevol de les causes esmentades. 

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Controlar les instal·lacions de l’INEFC i els seus accessos per tal de prevenir actes vandàlics o actuacions que atemptin contra la integritat física de les persones que hi accedeixen.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Elaborar i fer la gestió editorial de les publicacions de l’INEFC contemplant el contacte amb els autors, el control de les persones que formen part de consell editorial i del comitè científic, la gestió de l’enviament d’exemplar de cortesia i la difusió i representació de l’INEFC.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar les activitats organitzades per l’INEFC i aquelles en les que hi participa contemplant la comunicació amb les persones participants, la difusió de les activitats organitzades i la gestió de les invitacions a les persones ponents i col·laboradores.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada d’interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Disposar d’una base documental amb les dades de contacte de les persones físiques que a títol individual o com a representants d’entitats es relacionen amb l’INEFC.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Qui és el responsable del tractament de les dades

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Av. de l'Estadi, s/n 08038 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: inefc.pd@gencat.cat

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar, controlar i fer el seguiment dels expedients de contractació que subscriu l’INEFC. Els usos previstos són la gestió de tota la tramitació dels expedients de contractació i la tramesa d’informació a les persones interessades, licitadores i adjudicatàries.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada o bé en missió realitzada en interès públic d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades. En cas que el consentiment sigui la base legal del tractament, la persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  10.07.2018