Apunts. Educació física i esports

Apunts. Educació Física i Esports és la revista científica multidiscliplinària de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya que neix el 1985. La seva missió és la publicació d’articles originals de caràcter científic (més del 75% dels treballs editats procedeixen d’una investigació) de l’àmbit de l’educació física i de l’àmbit de l’esport. Els treballs han de ser originals i inèdits i no trobar-se en procés d’examen per part d’una altra revista o publicació simultàniament.

Aquesta publicació va dirigida principalment a estudiants de grau i postgrau, professors, investigadors i professionals de l’educació física i l’esport i als autors i investigadors de totes les matèries interdisciplinàries vinculades a les Cièn­cies de l’Activitat Física i de l’Esport.

Apunts. Educació Física i Esports vol ser vista i reconeguda com la revista científica d’alt impacte referent a Espanya i Llatinoamèrica en els camps acadèmics i professionals de l’Educació Física i de l’Esport.

OPEN ACCESS. Calidad de Revistas Científicas Españolas