• Imprimeix

Normes de publicació

Apunts. Educació Física i Esports és una revista científica multidisciplinària de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Catalunya, Espanya) que neix el 1985. El seu objectiu és la publicació d’articles originals de caràcter científic (més del 75% dels treballs editats procedeixen d’una recerca) dels àmbits de l’educació física i de les ciències de l’esport. S’edita en català (ISSN 0214-8757) i en castellà (ISSN 1577-4015) amb inclusió de tots els articles en anglès, i també en versió electrònica (ISSN 2014-0983), la qual es pot consultar a www.revista-apunts.com. Tots els articles presentats se sotmeten a un procés de revisió externa anònima per parells (peer review).

La revista està estructurada en set seccions que juntament amb la Miscel·lània variable (Editorial/Apunts per al segle XXI. Opinió. Dona i esport. Rèpliques i cartes científiques. Resums de tesis doctorals) conformen els seus continguts habituals. Les ­seccions són les següents:

Ciències humanes i socials – Fòrum “José María Cagigal”.
Activitat física i salut.
Educació física.
Pedagogia esportiva.
Preparació física.
Entrenament esportiu.
Gestió esportiva, oci actiu i turisme.

Important: els manuscrits s’han d’enviar en català o castellà. També es poden enviar en anglès, però en aquest cas caldrà adjuntar la traducció corresponent en català o en castellà.proceso_editorial

Diagrama Procés EditorialLa revista segueix una política de detecció de plagi (policy of screening for Plagiarisms)

Els treballs han de ser originals i inèdits, preferentment sustentats en una recerca científica i no trobar-se en procés d’examen per part d’una altra revista o publicació simultàniament. Per aquesta raó, s’exigirà un certificat datat i signat per l’autor principal, on s’indiqui expressament que l’article que s’adjunta no ha estat publicat i no està sent examinat per cap altra revista o publicació i, si escau, si es fonamenta en una recerca científica.

A continuació s’exposen els diferents requisits que es donen com a condició prèvia per a la publicació; en cas contrari el manuscrit us serà retornat per no complir les normes. En cas de dubte sobre la tramesa del material, escriviu un correu electrònic a info@revista-apunts.com o truqueu al +34 93 241 79 89.

Es realitzarà sempre en línia (on line)

El procés de tramesa de manuscrits consta de 5 passos:  

 1. Inici: pas on es valida la llista de comprovació de la tramesa, on els autors transfereixen els drets de propietat, i es poden realitzar comentaris a l’editor.
 2. Pujar tramesa: pas on només es puja l’article original (.doc) a revisar.
 3. Introduir les metadades: pas en el qual s’emplenen les dades personals de les autories i es defineix l’autor/a de contacte.
 4. Pujar fitxers complementaris: en aquest pas es puja:
  • Pàgina de presentació en document de Microsoft Word o similar (evitar PDF). Aquest document serveix per facilitar la tasca del gestor editorial i consta de: dades identificadores, filiació i dades de contacte de les autories, definint l’autor/a de correspondència i la seva adreça postal (per a tramesa física de la revista, si es publica l’article).
  • Certificat d’originalitat seguint la plantilla que la revista subministra. (Baixar plantilla)
  • Gràfics o imatges en alta qualitat per millorar l’article (optatiu). En cas d’afegir-ho, s’ha de fer en word, no en PDF.
 5. Confirmació: pas final en el qual es confirma la tramesa.
Data d'actualització:  10.05.2018