• Imprimeix

Recerca i doctorat

L’ Institut Nacional d’educació Física de Catalunya, d’acord amb la Llei 11/1984 de creació de l’Organisme Autònom INEFC, té la funció de realitzar “la investigació científica en el camp de l’educació física i de l’esport i la divulgació dels seus treballs”. Per tant, la institució ha tingut cura de promoure i vetllar per la recerca, creant òrgans personals i col·legiats i disposant d’un pressupost específic que permet convocar anualment ajuts per a la contractació de personal investigador novell, així com ajudes específiques per a la execució i difusió de la recerca específica en el nostre àmbit.

Per tal de fomentar i d’assegurar la qualitat dels projectes de recerca, i la contractació de personal predoctoral, les diferents propostes són sotmeses a un procés d’avaluació extern realitzat per l’AGAUR o altres agències externes a l’INEFC.

Així mateix, l'INEFC és capdavanter en recerca científica i transferència de coneixements en l’àmbit de l’educació física i l’esport mitjançant els grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya.