• Imprimeix

Grup d’Investigació sobre l’Activitat Física i la seva Didàctica per a l’Educació, la Cultura i el Benestar (DECUBIAF)

Reconegut INEFC

La inquietud per la formació de professionals competents i l'aproximació de noves maneres de fer en les activitats físiques i esportives, ens anima a treballar en la contínua investigació des de la pràctica en els diferents àmbits, especialment, en aquells aspectes que contribueixen a millorar la professió i a adaptar les propostes als temps actuals. El grup investigador està format per professorat universitari, de secundària, professionals de les activitats físiques, esportives i estudiants.

Actualment, el grup està treballant en tres línies d'investigació:

1) Innovació en didàctica de l'educació, la cultura i el benestar. 

Objectius:

 • Investigar propostes didàctiques que busquen l'autonomia i la responsabilitat sobre el mateix aprenentatge.
 • Dissenyar recursos didàctics innovadors i analitzar el seu impacte i aplicabilitat.

Guies temàtiques:

 • Avaluació formativa i formadora en l'EF i l'esport.
 • Models pedagògics.
 • Autogestió aplicada a l'educació formal i a l'àmbit esportiu.
 • Instruments per eliminar barreres a la participació i afavorir la inclusió en l'A.F i el D.
 • Expressió corporal i autoconeixement personal. Aplicacions a l'E. F. escolar.

2) Competències professionals en els diferents àmbits de l'activitat física i l'esport.

Objectius:

 • Conèixer quines competències s'estan desenvolupant en el Grau de CAFE i en el Màster de Formació del Professorat de Secundaria, Batxillerat i Formació Professional.
 • Analitzar la transferència de coneixement entre la formació inicial i la pràctica professional.
 • Millorar la coherència entre continguts, metodologia i avaluació en els programes de formació del professorat per realitzar una formació més pròxima a les demandes professionals.

Guies temàtiques:

 • La transferència del coneixement didàctic entre la formació inicial i l'exercici professional.
 • Competències docents en la formació inicial del professorat d'EF.
 • L'avaluació formativa i participativa en Educació Superior.
 • Competències en tècnics d'Activitats Aquàtiques.

3) Els espais naturals protegits, la salut i el benestar.

Línia d'investigació 360ª. Activitad Física/Esport en Espais naturals protegits i la seva incidència en la salut i el benestar.

Personal docent i investigador (PDI) de l'INEFC: Eloísa Lorente-Catalán (IP); Alfredo Joven; Mª José Montilla.

Doctorands: Eduard Serrano; Silvia Garcías, David Castel

Investigadors vinculats: Aharon Aguilar, Gerard Carrillo, Marta Casals, Gemma Casanovas, Albert Graells, Miquel Seuma, Pilar Suñén.

 • Universidad de León. La Dra. Eloísa Lorente, forma part de la: Unitat d'Investigació Consolidada (UIC) de la Junta de Castella i Lleó. Reconeguda amb data 13-desembre-2016, amb el nombre d'UIC: 185. Formada per 14 investigadors i coordinada per Antonio Fraile Aranda. Desenvolupant projectes vinculats a l'avaluació formativa i compartida.
 • Universidad de León. La Dra. MªJosé Montilla i la Dra Eloísa Lorente han desenvolupat recerca en dos projectes I+D+i estatals: “Les competències docents en la formació inicial del professorat d'educació física”. Convocatòria de 35-11-2013 del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Referència: EDU 2013-42024-R (ampliat fins a 2017). I el projecte: "L'avaluació en la formació del professorat d'Educació Física”. Ministeri d'Educació i Ciència. Convocatòria d'ajuts de 30 de desembre de 2009 del Pla Nacional de projectes I+D+i (2008-2011) (BOE de l'1/12/2009). Projectes d'Investigació Fonamental no orientada, tipus B (2010-2013) Referència: EDU 2010-19637 (Subprograma EDUC)
 • Universitat de Barcelona. La Dra. Eloísa Lorente forma part del grup consolidat d'investigació: “Grup d'investigació en Educació superadora de dificultats” dirigit per la Dra. Rosa Valls.
 • L'avaluació formativa i el desenvolupament de competències docents del professorat d'Educació Física. (2015PINEF_00007) IP Eloísa Lorente-Catalán
 • L'avaluació formativa i formadora en la formació inicial del professorat d'Educació Física i la seva transferència a la pràctica professional. (2017PINEF_00005) IP Eloísa Lorente-Catalán.
 • Autogestió i motivació en joves esportistes. (2018PINEF_00004) IPs Eloísa Lorente-Catalán i Alfredo Joven

Eduard Serrano: Autoaprenentatge i motivació en joves jugadors de futbol.

Silvia Garcías: La Percussió Corporal com a contingut per al desenvolupament de les competències vinculades a l'Expressió Corporal. Una proposta per a l'etapa secundària obligatòria.

David Castel: Autoregulació del comportament en el fitnes.

Llibres

Lorente-Catalán, E. y Martos, D. (ed.) (2018). Educación Física y Pedagogía crítica. Propuestas para la transformación personal y social. Lleida/València: Edicions de la Universitat de Lleida/Publicacions de la Universitat de València.


Capítols de llibres

Pérez-Pueyo, A; Barba, JJ. Lorente-Catalán, E y López-Pastor, V. (2013). La escala de valoración: Un instrumento de evaluación para el desarrollo de las competencias transversales de los futuros docentes y sus futuros alumnos. En  VV.AA. Reflexiones. Análisis y propuestas sobre la formación del profesorado de Educación Secundaria. Vol. 1. Madrid. UNED. ISBN-10:84-695-8398-0

Montilla, Mª J. (2014). La Inclusión en la Actividad física y deportes. Experiencias en buenas prácticas. Bailamos juntos. Actividades deportivas inclusivas. En M. Rios, N. Carol, y P. Ruiz. La inclusión en la actividad física y deportiva (97-101) y (105-118). Barcelona. Paidotribo.

Pérez-Pueyo, A., Barba, J.J., López-Pastor, VM., & Lorente, E. (2017) La utilización de escalas graduadas de auto-evaluación en la enseñanza universitaria. En V. López-Pastor & A. Pérez-Pueyo (coord.). Evaluación formativa y compartida en educación: experiencias de éxito en todas las etapas educativas (374-383). León. Servicio de Publicaciones Universidad de León.

Lorente-Catalán, E., Gatell, E. y Joven, A. (2018) Experiencias de educación física emancipadora: la negociación del currículum y la autogestión. En E. Lorente-Catalán y D. Martos (ed.) (2018)  Educación Física y Pedagogía crítica. Propuestas para la transformación personal y social  (p.243-268). Lleida/València: Edicions de la Universitat de Lleida/Publicacions de la Universitat de València.

Lorente-Catalán, E., López-Pastor, V.M. y Kirk, D (2018) La evaluación participativa en la formación inicial del profesorado. Un caso sobre su utilización en las primeras experiencias
profesionales. En E. Lorente-Catalán, E. y D. Martos (ed.) (2018)  Educación Física y Pedagogía crítica. Propuestas para la transformación personal y social (193-209). Lleida/València: Edicions de la Universitat de Lleida/Publicacions de la Universitat de València.

Martos-García, D., Lorente-Catalán, E. y Martínez-Bonafé, J. (2018) Educación física y pedagogía crítica: una necesidad educativa. En E. Lorente-Catalán y D. Martos (ed.) (2018)  Educación Física y Pedagogía crítica. Propuestas para la transformación personal y social (29-46). Lleida/València: Edicions de la Universitat de Lleida/Publicacions de la Universitat de València


Articles internacionals amb factor d'impacte ISI- JCR

Lorente-Catalán, E. & Kirk, D. (2013). Alternative democratic assessment in PETE: an action-research study exploring risks, challenges and solutions. Sport, Education and Society, 18 (1), 77-96. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13573322.2012.713859

López-Pastor, V., Kirk, D., Lorente-Catalán, E., McPhail, A., & Mcdonald, D. (2013). Alternative assessment in physical education: a review of international literature. Sport, Education and Society, 18(1), 57-76. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13573322.2012.713860 

Lorente-Catalán, E., & Kirk, D. (2014). Making the case for democratic assessment practices within a critical pedagogy of Physical Education Teacher Education. European Physical Education Review (EPER), 20(1), 104–119. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1356336X13496004

Lorente-Catalán, E., & Kirk, D. (2016). Student teachers’ understanding and application of Assessment for Learning during a Physical Education Teacher Education course. European Physical Education Review (EPER), 22(1) 65–81. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1356336X15590352


Articles amb altres indexacions 

Lorente, E., & Joven, A. (2011). The impact of Physical Education base on Autonomy and Responsibility on Students’ Everyday Life: a Longitudinal Case Study. Exercise and Quality of Life. Journal of Science in Sport, vol. 3, issue 3, 1-17. University of Novi Sad (Serbia).

Lorente, E., Montilla, Mª.J., y Romero, M.R. (2013). Grado de definición y coherencia de los programas de expresión corporal en las titulaciones universitarias de educación física. Revista de evaluación educativa, 2 (1) 21-39. https://www.researchgate.net/publication/256670229_Grado_de_definicion_y_coherencia_de_los_programas_de_Expresion_Corporal_en_las_titulaciones_universitarias_de_Educacion_Fisica.

López-Pastor, V. M., Pérez-Pueyo, A., Barba Martín, J. J. y Lorente, E. (2016). Percepción del alumnado sobre la utilización de una escala graduada para la autoevaluación y coevaluación de trabajos escritos en la formación inicial del profesorado de educación física (FIPEF). Cultura_Ciencia_Deporte (CCD), vol. 11, 31, 37-50.

Montilla, Mª J., Ventura, C., Domingo, L. (2016).  Comparación de la capacidad rítmica en personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down y personas sin discapacidad.  Apunts de Educación Física y Deportes, 124, 27-34.

Montilla, Mª J. (2017). El caso de un proyecto tutorado en la creación de una coreografía grupal.  IEYA, Revista infancia y educación (3), 47-52.  DOI: http://dx.doi.org/10.22370/ieya.2017.3.2.698

Lorente, E., Montilla, MªJ., Joven A., Graells, A. Y Castel, D. (2017).¿Perciben del mismo modo alumnado y profesorado el desarrollo de competencias docentes? El caso de un grado de Ciencias de la Actividad Física y deporte. IEYA, Revista infancia y educación. (3), 588-593. DOI: http://dx.doi.org/10.22370/ieya.2017.3.2.785

Lorente-Catalán, E., Joven, A., y Gatell, E. (in press) Autogestión en Educación Física. Transformando las relaciones en el aula. Tándem.

 

Data d'actualització:  26.10.2018