• Imprimeix

Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i de l'Esport (GISEAFE)

Grup consolidat i finançat [2017 SGR 1162]

El Grup d’Investigació Social i Educativa de Activitat Física i Esport (GISEAFE) es caracteritza per la recerca sobre la realitat social i educativa de l’Activitat Física i l’Esport i per impulsar la innovació i transformació en aquest àmbit. La vessant científica d’excel·lència i la voluntat de transferència a la societat són fruit de la trajectòria seguida des dels orígens del grup, impulsat per la Dra. Núria Puig al 1992.

El grup està integrat per persones de l’INEFC i de diferents universitats catalanes que aporten coneixements molt diversos que troben en l’educació física i l’esport el seu comú denominador, com són: la pedagogia, la sociologia, la història, la didàctica, la psicologia, la política, la gestió o el dret, a més a més dels propis i específics de l’educació física i les ciències de l’activitat física i l’esport. Aquest caràcter interdisciplinari i interuniversitari es fa present en la majoria de projectes i recerques que es desenvolupen.

En conjunt, el grup segueix dues grans línies d’investigació en l’activitat física i l’esport: a) Investigació social i b) Investigació educativa. Dins d’aquestes dues grans línies s’aborden diferents temàtiques específiques, en la majoria de les quals ja es compta amb una llarga trajectòria investigadora.

 

 

 

 

Personal docent i investigador de l’INEFC (centres de Barcelona i de Lleida), de l’UB, de l’UAB i de la URL: Susanna Soler (Coordinadora); Núria Puig (Emèrita i Past-IP);  Andreu Camps i Anna Vilanova (Equip de coordinació); Ana Andrés; Domingo Blázquez; Joan Carles Burriel; Gabi Daza; Estela Inés Farías; Gonzalo Flores; Carles González; Javier Hernández; Eduard Inglés; Vicente Javaloyes; Víctor Labrador; Teresa Lleixà; Jannick Niort; Javier Olivera; Maria Prat; Jordi Seguí; Pedrona Serra; Francesc Solanellas; Rafa Tarragó; Carles Ventura; Jordi Viñas.

Personal investigador predoctoral: Joan Babí; M. Isabel Cuadrado; Indrid Hinojosa; Pau Mateu; Núria Pol; Evelyn Ríos; Clara Teixidor.

Personal col·laborador: Joan Riera; Feliu Funollet; Xavier Camino; Betlem Gomila; Mary Mahmoud; Carlos Matus; Meritxell Monguillot; Alba Pardo; Marta Pérez; Laura Carbonero.

Instituts de recerca: Institut de Recerca en Educació (U. de Barcelona) i l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) (U. de Lleida)

Centres universitaris internacionals: U. Católica de la Santísima Concepción (Xile); Universidade Federal de Goiás (Brasil); Sheffield Hallam University (Regne Unit); Munich University (Alemanya); U. de Göteborg (Suècia); U. de Split (Croàcia); Leeds Beckett University (Regne Unit); Deutsche Sporthochschule (Alemanya); Københavns Universitet (Dinamarca); U. de Malmö (Suècia); U. of Kent (Regne Unit); U. de Porto (Portugal); U. de Coïmbra (Portugal).

Centres universitaris espanyols: U. de València; U. del País Vasco; U. de Málaga; U. de Zaragoza; U. de León; U. de Deusto. - Centres o instituts de recerca de Catalunya en els que el GISEAFE o algun dels seus membres forma part: Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) de la U. de Lleida; Institut de Recerca en Educació de la U. de Barcelona.

Centres d'ensenyament no universitaris; empreses i entitats del tercer sector: Institut Viladomat; Escola del Mar (Barcelona); Federació Catalana de Futbol; Federació Catalana d'Esgrima; Federació Catalana d'Handbol; Futbol Club Barcelona; Fundació Isidre Esteve; Club Natació Barcelona; Barcelona Universitari Club; Centre d'Alt Rendiment (Servei d'Atenció a l'Esportista); PsicoArt; Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes; COPLEFC; Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola; Jovial Adventure SL; Escola de Tècnics Esportius Val d'Aran (ETEVA); INDESCAT.

Administracions amb qui col·laborem: Ajuntament de Barcelona; Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; Ajuntament de La Seu d'Urgell; Centre ‘Estudis Olímpics (CEO-UAB); Fundació Barcelona Olímpica; Secretaria General de l'Esport; Departament d'Ensenyament; Departament de Territori i Sostenibilitat; Diputació de Barcelona; Consell Esportiu del Baix Llobregat; Consell Esportiu de Les Garrigues; Consejería de Educación; Cultura y Deporte (Junta de Castilla-la Mancha); Consejo Superior de Deportes; Solidaritat Olímpica; Comitè Olímpic Internacional.

Llibres i edicions

 • Blázquez, D. (2017). Cómo evaluar bien Educación Física. El enfoque de la evaluación formativa. Barcelona: INDE.
 • Blázquez, D. (Ed.) (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. Barcelona: INDE
 • Camps, A.; & Viñas, J. (2016). Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals. Aprenentatges d’experiències amb dissenys i resultats dispars en municipis de menys de 20.000 habitants. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya. Col.lecció: Estudis de Recerca Digitals, núm. 12. ISBN: 978-84-608-6405-9; DOI: 10.2436/10.8030.03.8
 • Farías, E.I. (2016). Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en espacios naturales protegidos. Europarc-España. Edición online y en papel.
 • García Ferrando, M., Puig, N., Lagardera, F., Llopis, R. & Vilanova, A. (2017) (coord.) Sociología del deporte (4a ed.). Madrid: Alianza editorial. (Incluye varios capítulos elaborados por miembros del GISEAFE)
 • González, C.; Monguillot, M. & Zurita, C. (2014). Una educación física para la vida. Barcelona: INDE. ISBN: 978-84-9729-342-6
 • Hernández Vázquez, F. J., Torralba Jorda, M. A., Mendoza Laiz, N., Rubira Hidalgo, M., Niort, J., Trullols Clemente, M., & Labrador Roca, V. (2015). El deporte para las personas con discapacidad. Los retos de la adaptación y la inclusión deportiva. Barcelona: Edittec S.L. (Incluye varios capítulos elaborados por miembros del GISEAFE)
 • Inglés, E.; & McClure, M. (Eds.) (2017). WET. Watersports Enhanced Together. A Toolkit to GET everybody WET. Belfast-Barcelona: Vincent Agencia. ISBN: 978-0-244-90039-7. Disponible a: http://www.beactive-getwet.eu/tool-kit  (Incluye varios capítulos elaborados por miembros del GISEAFE)
 • Lleixà, T.; Sebastiani, E. (eds.) (2016). Competencias clave y educación física. ¿Cómo y para qué tenerlas en cuenta en la programación. Barcelona: INDE
 • Puig, N.; Camps, A.; Andrés, A.; Sánchez, J.; Mateu, P. & Cusí, M. (2017). L’esport a Catalunya. 10 anys de l’Observatori Català de l’Esport (2006-2016). Barcelona: INDE. ISBN: 978-84-9729-371-6

 

Capítols de llibres

Es pot veure el llistat complert dels més de 30 capítols publicats per membres del grup en aquest període a l’apartat corresponent de la web del GISEAFE: https://inefcgiseafe.com/publicacions/capitols/

 • Coral, J. & Lleixà, T. (2017). In-service Content and Language Integrated Learning (CLIL). Teacher Development: an Action Research Project in Teachers’ Professional Learning. In P. Boyd & A. Szplit (Eds.) Teachers and Teacher Educators Learning Through Inquiry: International Perspectives (pp. 263-287). Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 • De Bosscher, V., Vilanova, A. (2015). Pillar 5: athletic and post athletic career. In De Bosscher, V.; Shibli, S.; Westerbeek, H. & Van Bottenburg, M. (Eds) Successful Elite Sport Policies: An international comparison of the SportsPolicy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS 2.0) in 15 nations. Ciutat: Meyer & Meyer Verlag
 • Inglés, E.; Juncà, A. (2015). Fènix 11·23: ¡Di que eres español!. In Rodríguez, A. (2015). España en su cine. Aprendiendo sociología con películas españolas, pp. 211-224. Madrid: Ed. Dykinson, S.L.
 • Javaloyes, V. (2015). Luces y sombras del Tribunal Arbitral del Deporte. Capítulo XI (pp. 317-343). En Cuestiones actuales de derecho del deporte. Editorial Reus, S. A.
 • Javaloyes, V. (2016). Marketing del entrenador personal. En Entrenamiento Personal. Guía para el desarrollo profesional. Editorial Médica Panamericana.
 • Juncà, A. & Inglés, E. (2018). Constructing the nation through sports news on ‘Televisió de Catalunya’ – Catalan public TV. In P. Dolan & Conolly, J. (Eds.) Sport and National Identities. Globalization and Conflict. (Chapter 6). Oxford: Routledge.
 • Juncà, A.; Inglés, E. (2016). Las camisetas de los equipos de fútbol: más que una prenda. In Rodríguez, A.; Lozano, M.J.; Olid, E. (2016). Sociología por todas partes. Símbolos y representacions sociales de lo cotidiano, pp. 203-214. Madrid: Ed. Dykinson, S.L. (ISBN: 978-84-9148-008-2).
 • Lleixà, T. (2014). Contribución de la Educación Física al currículum competencial. In  López-Ros, V.; Pradas, R. & Font, R. (Eds.) Educación Física en Primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la práctica docente (pp.55-69). Barcelona: ICE-Horsori.
 • Lleixà, T. (2015). Educación Física y competencias básicas del currículum escolar. En Almeida, M.T.P. (Ed.) Educação física em diferentes contextos, pp 61-72. Assis, SP: Storbem Gráfica e Editora, 2015. (ISBN: 978-85-66044-89-8)
 • Llopis, R. & Vilanova, A. (2015). Spain: a Sociological Analysis of the Evolution and Characteristics of Running. In J. Scheerder, K. Breedveld, & J. Borgers (Eds.), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets (pp. 225-238). London: Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137446367
 • Llopis, R. & Vilanova, A. (2015). Sports Clubs in Spain - A Sociological Analysis. In C. Breuer, R. Hoekman, S. Nagel & H. van der Werff (Eds.), Sport Clubs in Europe (pp.??). London: Springer. ISBN: 9781137446367
 • Matus, C., Vilanova, A. & Puig, N. (2016). Los clubes deportivos chilenos y su presencia en el desarrollo deportivo local. En Soto, R. y Fernández, O (Comp.) ¿Quién raya la cancha? Visiones, tensiones y nuevas perspectivas en los estudios socioculturales del deporte en Latinoamérica. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO
 • Puig, N. & Vilanova, A. (2016), Sociology of Sport: Spain. In Kevin Young (ed.) Sociology of Sport: A Global Subdiscipline in Review (Research in the Sociology of Sport, Volume 9) Emerald Group Publishing Limited, pp.285 – 301, doi 10.1108/S1476-285420160000009020. ISBN: 9781786350503.
 • Soler, S. & Vilanova, A. (2016). Inspiring women in sport in Spain (pp. 125-142). In Diketmüller, Rosa (Ed.), Inspirational women in Europe: Making a difference in Physical Education, Sport and Dance. Juiz de For: NGIME/UFJF.
 • Ventura, C. & de la Cerca, M. (2014). Aprendemos a enseñar a jugar limpio: educación física, valores y ayuda entre iguales. In Rubio, L.; Campo, L. & Sebastiani, E. (Coords). Aprendizaje Servicio y Educación Física. Experiencias de compromiso social a través de la actividad física y el deporte (pp. 19-30). Barcelona: INDE.

 

Articles internacionals amb factor d’impacte ISI- JCR 

Es pot veure el llistat complert dels més de 50 articles publicats per membres del grup en aquest període a l’apartat corresponent de la web del GISEAFE: https://inefcgiseafe.com/publicacions/articles/

 • Coral, J., Lleixà, T., & Ventura, C. (2016). Foreign language competence and content and language integrated learning in multilingual schools in Catalonia: an ex post facto study analysing the results of state key competences testing. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1-12. doi: 10.1080/13670050.2016.1143445.
 • Hinojosa-Alcalde, I.; Andrés, A.; Serra, P.; Vilanova, A.; Soler, S.; & Norman, L. (2017). Understanding the gendered coaching workforce in Spanish sport. International Journal of Sports Science & Coaching, First Published online, december 2017, 1-11. DOI: 10.1177/1747954117747744
 • Inglés, E., Puig, N., & Labrador, V. (2016). Sports management in protected mountain areas. Sustainable development through collaborative network governance: a case study. Eco.mont - Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, 8(2), 53-61. Link accés lliure: http://epub.oeaw.ac.at/?arp=0x003400a2
 • Inglés, E.; Villena, V.; Padullés, J.M.; Funollet, F.; Labrador, V. y Gomila, J.B. (2017). Evaluación postural y análisis del equilibrio en principiantes de esquí nórdico. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 17 (68), pp. 651-665. http://cdeporte.rediris.es/revista/revista68/artevaluacion864.htm doi: https://doi.org/10.15366/rimcafd2017.68.005
 • Ingles, E. & Puig, N. (2015). Sports management in coastal protected areas. A case study on collaborative network governance towards sustainable development. Ocean and Coastal Management. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.07.018.
 • Lleixà, T.; González-Arévalo, C.; Braz-Vieira, M. (2016). Integrating key competences in school physical education programmes. European Physical Education Review, 1-20. doi: 10.1177/1356336X15621497 http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1356336X15621497
 • Niort, J.; Hernández Vázquez, F.J. (2016). Comparative study of laterality in people with fragile X syndrome, people with intellectual disabilities, and people with typical development. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition,  doi: 10.1080/1357650X.2016.1208663
 • Olivera-Betrán, J., & Torrebadella-Flix, X. (2015). Del sport al deporte. Una discusión etimológica, semántica y conceptual en la lengua castellana. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 15(57), 61-91. http://dx.doi.org/10.15366/rimcafd2015.57.005
 • Pinto, E.A.; Rechia, S. & Olivera, J. (2015). A copa do mundo de Futebol 2014 na regiâo sul do Brasil: uma anáilise dos espaços da cidade. Revista Movimento, 22,1, 293-310.
 • Serra, P., Soler, S., Prat, M., Vizcarra, M. T., Garay, B., & Flintoff, A. (2016). The (in)visibility of gender knowledge in the Physical Activity and Sport Science degree in Spain. Sport, Education and Society, 1-15. doi: 10.1080/13573322.2016.1199016
 • Serra, P., Vizcarra, M. T., Garay, B., Prat, M., & Soler, S. (2016). Análisis del discurso de género en las matrices curriculares del grado de ciencias de la actividad física y el deporte. Movimento, 22 (3), 821-834. Disponible a: http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/viewFile/56959/38852
 • Sjøgaard, G.; Inglés, E.; Narici, M. (2015). Science in sailing: Interdisciplinary perspectives in optimizing sailing performance. European Journal of Sport Science, 15(3), 191-194. (doi: 10.1080/17461391.2015.1008583)
 • Soler, S., Prat, M., Puig, N. & Flintoff, A. (2016). Implementing gender equity policies in a university sport organization: Competing discourses from enthusiasm to resistance. Quest, pp. 1-16  doi: 10.1080/00336297.2016.1226186.
 • Teixidor-Batlle, C., Ventura-Vall-llovera, C. & Andrés, A. (2017). Traducción y análisis psicométrico del Weight Pressures in Sport-Female en versión española. Revista de Psicología del Deporte, 26(3), 135-140.
 • Torralba, M.A.; Vieira, M.; Lleixà, T.; Gorla, J.I. (2016). Evaluación de la coordinación motora en educación primaria en Barcelona y Provincia. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 16 (62), 355-371. doi: http://dx.doi.org/10.15366/rimcafd2016.62.011
 • Vilanova, A. & Puig, N. (2014). Personal Strategies for Managing a Second Career. The experiences of Spanish Olympians. International Review for the Sociology of Sport. doi:10.1177/1012699214536168
 • Vilanova, A. & Puig, N. (2017). Olympic Ahtletes’ Job Market Entry Strategies: A Typology. Revista Internacional de Sociología. 75(1). Disponible a:  http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/677/838 doi: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.2.15.98

 

Data d'actualització:  21.02.2018