• Imprimeix

Grup de Recerca en Desenvolupament i Innovació de la Condició Física i l’Exercici (DICFE)

Personal docent i investigador (PDI) de l’INEFC: Joan. Palmi (IP); Gonzalo Gil; Joan Antoni Prat; Fernando Pifarré; Lluís Roselló; Josep Blazquez

Doctorands: Francesc Reig; Xavier Sanuy

  • Centre medicina esportiva. Representació territorial de la Secretaria General d’Esports.
  • Unitat de Reumatologia. Hospital Universitari de Santa Maria
  • Andromeda Fundació.
  • IRB Hospital Universitari Santa Maria de Lleida.
  • Optimització de l’ajustament emocional de l’esportista: efecte d’imatges mentals amb càrrega emocional. AGAUR. FI PRE 2878/2012-2015. 
  • Estudi de l’efectivitat de l’aplicació del treball amb cavall (mètode Centaure) en la demència tipus Alzheimer. CEIC 1137 març del 2013. 
  • Projecte Eurofit. European test of physical fitness 2014. CEIC novembre 2014, acta 16/2014.
  • Estudi de la eficàcia de l’aplicació del cavall (Mètode Centaure) a pacients amb síndrome de la fatiga crònica: estudi aleatori controlat. CEIC-1466, acta 6/2015.
  • Activitat física, salut i benestar 360º (Col·laboració en projecte transversal). Activitat física, salut i benestar als espais naturals protegits.

Chicau,CM.,Silva,C., & Palmi,J. (2012). Programa de intervención psicològica para la optimización del concepto de equipo (Team Building) en jóvenes futbolistas. Revista Psicologia del Deporte, 21(1 ), 49-58.

Palmi,J.(2014). Sports Injuries and psychology: A brief Introduction. Revista de psicología del deporte, 23(2),389-393.

Palmi, J. & Solé, S. (2014). : Psychology and Sports Injuries: Current State of the art. APUNTS d’Educació Física, 118(4),23-29

Solé, S., Carrrança, B., Serpa, S. i Palmi, J.(2014) : Aplicaciones de Mindfulness en lesión deportiva. Revista de Psicología del Deporte. 23(2), 501-508.

Aranda-García, S., Busquets, A., Planas, A., Prat-Subirana, J. A., & Angulo-Barroso, R. M. (2015). Strength, Static Balance, Physical Activity, and Age Predict Maximal Gait Speed in Healthy Older Adults from a Rural Community: A Cross-Sectional Study. Journal of aging and physical activity, 23(4), 580-587.

Aranda-García, S., Iricibar, A., Planas, A., Prat-Subirana, J. A., & Angulo-Barroso, R. M. (2015). Comparative effects of horse exercise versus traditional exercise programs on gait, muscle strength, and body balance in healthy older adults. Journal of aging and physical activity, 23(1), 78-89.

Gimeno I., Guitard ML., Rossello Ll.,& Torres, J.(2016). Stressful events in the onset of chronic fatigue syndrome.Rev Esp Salud Publica,8:90:61-7.

Palmi,J.& Solé,S.(2016). El uso de la atención plena (mindfulness) en psicologia del deporte. Revisión sistemàtica. Revista de Psicología del Deporte, 25(1),147-155.

Gelonch O, Garolera M, Valls J, Rosselló Ll, Pifarré J. Executive Function in Fibromialgia: Comparing Subjectve and Objective Measures. Comprehensive PSYCHIATRY. 2016;4:113-22.

Gelonch O., Garolera M., Valls J., Rosselló Ll.,& Pifarré J.(2017). Cognitive complaints in women with fibromyalgia: Are they due to depression or to objective dysfunction ?. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. En premsa.

Riera,J., Caracuel,JC., Palmi,J. & Daza,G.(2017). Psychology and sport: athlete’s skills with himself. APUNTS, Educación Físca y Deportes. 127(1),86-97.