• Imprimeix

Grup d'Observació de la Motricitat i l'Esport. Innovació en Dissenys Observacionals i Mixed Methods Research

Grup consolidat [2014 SGR 971]; I+D+I Consolidat i Finançat [Psi2015-71947]; Grup consolidat REDES de Excelencia [Dep2015-66069-p]

Pertanyem a tres grups de recerca nacionals consolidats i estem vinculats al Laboratori de Neurocognició del Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de la UdL. Ens hem especialitzats en desenvolupar sistemes i softwares d’observació, així com dissenys de recerca Mixed Methods per a l’aprofundiment en la recerca de tot tipus d’àmbit de la Motricitat i l’Esport en els vessants competitiu, neurocognitiu, educatiu i recreatiu.

Focus de les nostres recerques:

Construïm dissenys de recerca observacionals de l´esport i l´activitat física amb combinació amb altres metodologies Mixed Methods per poder desenvolupar instruments de tall quantitatiu i qualitatiu i així obtenir resultats mitjançant l´anàlisi seqüencial (T-pattern, coordenades polars) i de patrons de conducta.

Aquest procedir metodològic, tal com mostren les nostres publicacions i les tesis doctorals i projectes de recerca dirigits, l’apliquem a les següents línies de recerca: 

Línies de recerca:

  • Optimització de l’eficàcia en l´esport d´alt nivell, l’activitat física i la recreació esportiva.
  • Integració de processos cognitius implicats en diverses manifestacions motrius arran de la neurociència i la detecció de patrons cognitius-motrius.
  • Detecció i optimització de les habilitats comunicatives i d´intervenció dels educadors i entrenadors.
  • Integració de dades fisiològiques i estratègies de planificació en competició de trail de muntanya.

 

Personal docent i investigador (PDI) de l’INEFC: Mª Teresa Anguera; Marta Castañer (IP responsable UdL); Oleguer Camerino; Mª Teresa Anguera (IPprojecte adscrit); Xavier Iglesias; Raúl Hileno; Sílvia Puigarnau.

Doctorands: Mónica Yuste; Meritxell Solé

Alumnes ECR: Lluís Capdevila 

Investigadors vinculats: Susana Alves; Jose Rodríguez; Daniel Barreira; Juan Andueza; Queralt Prat; Alberto Soto; Jordi Fernández; Valter Pinheiro; Armando Costa; Maria Dinusova; Demetrio Lozano; Alfonso Valero; David Manzano.

Llibres

Camerino, O., Castañer, M. & Anguera, M.T. (Ed.) (2012). Mixed Methods Research in the Movement Sciences: Cases in Sport, Physical Education and Dance. UK. Routledge.

Castañer, M. (2012): Pedagogía del gesto y mensaje no verbal. Hacia la calidad de la comunicació docente. Lleida: Milenio_Pagès editors.

 

Capítols de llibres

Anguera, M. T., Camerino, O. & Castañer, M. (2012): Mixed methods procedures and designs for research on sport, physical education and dance. In O. Camerino, M. Castañer & M.T. Anguera, (Ed.): Mixed Methods Research in the Movement Sciences: Cases in Sport, Physical Education and Dance. UK. Routledge. ISBN - 978-0-415-67301-3

Camerino, O., Jonsson, G., Sánchez-Algarra, P., Anguera, M.T, Lopes, A. & Chaverri, J. (2012): Detecting hidden patterns in the dynamics of play in team sports. In O. Camerino, M. Castañer and M.T. Anguera, (Ed.): Mixed Methods Research in the Movement Sciences: Cases in Sport, Physical Education and Dance. UK. Routledge. ISBN - 978-0-415-67301-3

Camerino, O., Iglesis, X., Gutiérrez, A., Prieto, I., Campaniço, J., & Anguera, M.T (2012): Optimizing techniques and dynamics in individual sports. In O. Camerino, M. Castañer and M.T. Anguera, (Ed.): Mixed Methods Research in the Movement Sciences: Cases in Sport, Physical Education and Dance. UK. Routledge. ISBN - 978-0-415-67301-3

Castañer, M., Andueza, J., Sánchez-Algarra, P., & Anguera, M. T. (2012): Extending the analysis of motor skills in relation to performance and laterality. In O. Camerino, M. Castañer and M.T. Anguera, (Ed.): Mixed Methods Research in the Movement Sciences: Cases in Sport, Physical Education and Dance. UK. Routledge. ISBN - 978-0-415-67301-3

Castañer, M., Torrents, C., Morey, G., & Jofre, T. (2012): Appraising motor creativity, aesthetics and the complexity of motor responses in dance. In O. Camerino, M. Castañer and M.T. Anguera, (Ed.): Mixed Methods Research in the Movement Sciences: Cases in Sport, Physical Education and Dance. UK. Routledge. ISBN - 978-0-415-67301-3

Castañer, M., Franco, S., Rodrigues, J., & Miguel, C. (2012): Optimizing verbal and nonverbal communication in PE teachers, instructors and sport coaches. In O. Camerino, M. Castañer and M.T. Anguera, (Ed.): Mixed Methods Research in the Movement Sciences: Cases in Sport, Physical Education and Dance. UK. Routledge. ISBN - 978-0-415-67301-3.

Castañer, M., Camerino, O, Anguera, M.T & Jonsson, G.K. (2016). Paraverbal Communicative Teaching T-Patterns Using SOCIN and SOPROX Observational Systems. In M. S. Magnusson, J.K. Burgoon and M. Casarrubea. Discovering Hidden Temporal Patterns in Behavior and Interaction. ISSN 0893-2336. DOI 10.1007/978-1-4939-3249-8. New York. Springer.

Prieto, I., Gutiérrez, A., Camerino, O., & Anguera, M.T (2016). Typical Errors and Behavioral Sequences in Judo Techniques: Knowledge of Performance and the Analysis of T-Paterns in Relation to Teaching and Learning the Ouchi-Gari-Throw. In M. S. Magnusson, J.K. Burgoon and M. Casarrubea. Discovering Hidden Temporal Patterns in Behavior and Interaction. ISSN 0893-2336. DOI 10.1007/978-1-4939-3249-8. New York. Springer.

 

Articles  internacionals amb factor d’impacte ISI- JCR

Buscà B., Alique, D., Salas, C., & Hileno, R. (2012). Specific short-sprint assessment for beach volley defensive actions. Medicine and Science in Sport and Exercise, 44(5S), 575.

Hileno, R., & Buscà, B. (2012). Observational tool for analyzing attack coverage in volleyball. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 12(47), 557-570.

Castañer, M., Camerino, O., Anguera, M.T., & Jonsson, G.K. (2013) "Kinesics and proxemics communication of expert and novice PE teachers" Quality & Quantity 47(4), 1813-1829.

Torrents, C, Castañer, M, Jofre, T., Morey, G. & Reverter, F. (2013): Kinematic parameters that influence the aesthetic perception of beauty in contemporary dance. Perception 42(4), 447-458.

Franco, S., Simões, V. Castañer, M., Rodrigues, J. y Anguera, MT. (2013): La conducta de los instructores de Fitness: triangulación entre la percepción de los practicantes, auto-percepción de los instructores y conducta observada. Revista de Psicología del Deporte 22 (2), 321-329.

Gutierrez-Santiago, A., Prieto, I., Camerino, O. & Anguera, M.T. (2013). Sequences of errors in the judo throw Morote Seoi Nage and their relationship to the learning process. Journal of Sports Engineering and Technology, 227(1), 57-63.

Saüch, G y Castañer, M. (2014): Observación de patrones motrices generados por los programas de actividad física para la tercera edad y la percepción de sus usuarios. Revista de Psicología del Deporte 23 (1), 181-190.

Camerino, O., Prieto, I., Lapresa, D., Gutiérrez, A., & Hileno, R. (2014): Detección de T-patterns en la observación de deportes de combate. Revista de Psicología del Deporte 23 (1), 147-155.

Hernández-Mendo, A., Castellano, Y., Camerino, O., Jonsson, G., Blanco-Vilaseñor, A., & Anguera, M.T. (2014): Programas informáticos de registro, control de calidad del dato, y análisis de datos. Revista de Psicología del Deporte 23 (1), 147-155.

Anguera, MT, Camerino, O., Castañer, M. Y Sánchez-Algarra, P. (2014): Mixed methods en la investigación de la actividad física y el deporte. Revista de Psicología del Deporte 23 (1), 123-130

Buscà B., Alique, D., Salas, C., Hileno, R., Peña, J., Morales, J., & Bantulà (2015). Relationship between agility and jump ability in amateur beach volleyball male players. International Journal of Performance Analysis in Sport, 15(3), 1102-1113.

Torrents, C, Casals, M y Castañer, M. (2015). Concepción de la creatividad motriz entre profesores de artes escénicas. Revista de Psicología del Deporte 24 (2), 249-257.

Torrents, C, Castañer, M, Reverter, F., Morey, G. & Jofre, T. (2015). Dance Teachers' Aesthetic Perception of Kinematic Parameters. Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts, 9(4), 442-450.

Castañer, M., Barreira, D., Camerino, O., Anguera, M.T, Canton, A., & Hileno, R. (2016). Goal Scoring in Soccer: A Polar Coordinate Analysis of Motor Skills Used by Lionel Messi. Frontiers in Psychology, 27 May 2016

Castañer, M., Camerino, O., Landry, P., & Parés, N. (2016). Quality of physical activity of children in exergames: Sequential body movement analysis and its implications for interaction design. International Journal of Human-Computer Studies, 96, 67–78.

Castañer, M., Puigarnau, S., Benítez, R., Zurloni, V., & Camerino, O.  (2017, in press). How to merge observational and physiological data? A case study of motor skills patterns and heart rate in exercise programs for adult women. Anales de PsicologIa, 3 (33), 442-449.

Castañer, M., Barreira, D., Camerino, O., Anguera, M.T, Fernandes, T and Hileno, R- (2017). Mastery in Goal Scoring, T-Pattern Detection, and Polar Coordinate Analysis of Motor Skills Used by Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Frontiers in Psychology, 741(8).

Anguera, M.T., Camerino, O., Castañer, M., Sánchez-Algarra, P., & Onwuegbuzie, A.J. (2018).The Specificity of Observational Studies in Physical Activity and Sports Sciences: Moving Forward in Mixed Methods Research and Proposals for Achieving Quantitative and Qualitative Symmetry. Frontiers in Psychology, 8(2196), 1-13.

Casarrubea M, Magnusson MS, Anguera MT, Jonsson GK, Castañer M, Santangelo A, Palacino M, Aiello S, Faulisi F, Raso G, Puigarnau S, Camerino O, Di Giovanni G and Crescimanno G. (2018) T-pattern detection and analysis for the discovery of hidden features of behaviour. J Neurosci Methods. DOI: 10.1016/j.jneumeth.2018.06.013 - PMID: 29935197

Castañer, M., Andueza, J., Hileno, R., Puigarnau, S., Prat, Q., &  Camerino, O. (2018). Profiles of motor laterality in young athletes´ performance of complex movements: Merging the MOTORLAT and PATHoop tools.Frontiers in Psychology, 9(916), 1-14.

 

Articles amb altres indexacions 

Gabín, B., Camerino, O., Anguera, Mª.T. & Castañer, M. (2012). Lince: multiplatform sport analysis software. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46. 4692 – 4694.

López, A, Camerino, O. y Castañer, M (2012) La cohesión de grupo. ¿Cómo desarrollarla  en educación física?. Tandem 40 (84-95).

Castañer, M y Camerino, L. (2012): Juventud e iconos deportivos, el poder de la imagen corporal. Revista de Estudios de Juventud. 96. 143-164.

Saüch, G, Castañer, M y Hileno, R. (2012). Valorar la capacidad de equilibrio en la tercera edad. Retos, 23, 48-50.

Torrents, C., Castañer, M., Dinusova, M. & Anguera, M.T. (2013): Dance divergently in physical education: teaching using open-ended questions, metaphors, and models. Research in Dance Education, 2(14), 104-119. doi:10.1080/14647893.2012.712100

Landry, P., Parés, N., Rodríguez-Arregui, R., Camerino, O., Castañer, M., Ormo, E., (2013): Design Strategy to Stimulate a Diversity of Motor Skills for an Exergame Addressed to Children. IDC 2013, Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children, 84-9. New York, NY, USA. SBN: 978-1-4503-1918-8 doi>10.1145/2485760.2485781.

Pinheiro, V., Camerino, O., y Sequeira, P. (2013). Recursos para potenciar el fair play en la iniciación deportiva. Retos, 24, 97-99.

Alves, S., Rodrigues, J., Castañer, M., Camerino, O., Sequeira, P., Carvalhinho, L., Simões, V., & Franco, S. (2013). Sistema de Observação da Comunicação Proxémica do Instrutor de Fitness (SOPROX-Fitness): Desenvolvimento, Validação e Estudo Piloto. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 8(2), 281-299.

Camerino, O., Castañer, M. Y Anguera, M.T. (2013). Métodos Mixtos en la investigación de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Apunts. Educació Física i Esports, 112 (2),11-20.

Camerino, O., Castañer, M y Fraile, A (2013) La investigación para innovar en educación física: métodos mixtos (Mixed Methods) para promoverla. Tandem 42 (49-57).

Saüch, G y Castañer, M. (2013). La proyección de la imagen corporal en jóvenes adultos y en la tercera edad. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 24 (131-134).

Castañer, M y Camerino O. (2013). Enfoque Dinámico e Integrado de la Motricidad (EDIM). Acción Motriz 11.

Prat, Q., Camerino, O. y Coiduras, J.L. (2013). Introducción de las TIC en educación física. Estudio descriptivo sobre la situación actual. Apunts. Educación Física y Deporte, 113, 37-44.

Alves, S.; Rodrigues, J.; Castañer, M.; Camerino, O.; Sequeira,P.;   Carvalhinho, L.A.;  Simões, V. & Franco,  S. (2014). Validation and development of an observational system for the kinesics communication of the fitness instructor. Motricidade 10(1), 77-87. DOI:10.6063/motricidade.10(1).2638.

Camerino, O., Costa, A., y Sequeira, P. (2014). Una iniciación deportiva sin lesiones, estudio con entrenadores de fútbol y fútbol sala. Retos, 27, 24-27.

Castañer, M. & Saüch, G. (2014). Patterns of motor behaviour in the elderly. Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 2074 – 2077.

Castañer, M, Camerino, O y Saüch, G. (2014): La comunicación proxémica en la acción docente de los pedagogos-animadores de las actividades físicas para la tercera edad. Temps d’educació 46 (167-184).

Oliver, V., y Camerino, O. (2014). La eficacia del ataque en baloncesto, ejemplo de un estudio observacional con T-patterns. Retos, 24, 67-71.

López, A., Camerino, O., y Castañer, M. (2015). Evaluar la motivación en la educación física, una aplicación con AMPET. Tándem Didáctica de la Educación Física, 47: 55-64.

Puigarnau, S., Camerino, O., Hileno, R., i Castañer, M. (2015). Estratègies pedagògiques i activitat física, un estudi amb adults per incentivar hàbits de vida saludable. Temps d´Educació, 49, 187-197.

Alves S, Franco S, Castañer, M, Rodrigues J, Hileno R. (2015). El análisis de la comunicación paraverbal cinésica y proxémica de los instructores de fitness mediante patrones temporales (T-patterns). Cuadernos de Psicología del Deporte, 15 (1): 111–122.

Castañer, M., Saüch, G., Camerino, O., Sánchez-Algarra, P., Anguera, M.T. (2015). Percepción de la intensidad al esfuerzo: Un estudio multi-method en actividad física. Cuadernos de Psicología del Deporte, 15 (1): 83-88.

Castañer, M., Saüch, G., Andueza J., &·Camerino, O. (2015). Fall risk and laterality in the elderly. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 2494-2497.

Lapresa, D., Camerino, O., Cabedo, J., Anguera, M.T., Jonsson, G.K. y Arana, J. (2015). Degradación de T-patterns en estudios observacionales: Un estudio sobre la eficacia en el ataque de fútbol sala. Cuadernos de Psicología del Deporte, 15(1), 71-82.

Muñoz, V., Serna, J., Daza, G., & Hileno, R. (2015). Influencia del bloqueo directo y el uno contra uno en el éxito del lanzamiento en baloncesto. Apunts. Educación Física y Deportes, 119, 80-86.

Puigarnau, S., Camerino, O., Castañer, M., Prat, Q., y Anguera, M.T. (2016). El apoyo a la autonomía en practicantes de centros deportivos y de fitness para aumentar su motivación. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 43(12), 48-64.

Castañer, M., Saüch, G., Camerino, O., Prat, Q., Anguera, M.T. (2016). La percepción de beneficios y de mejora del equilibrio motriz en programas de actividad física en la tercera edad. Cuadernos de Psicología del Deporte, 16 (1): 77-84.

Andueza, J., Lavega, P., Camerino, O., Castañer, M. (2016). La sociometría, un recurso para incentivar el trabajo grupal en educación física. Tándem Didáctica de la Educación Física, 52: 58-63.

Lozano, D., Camerino, O., & Hileno, R. (2016). Interacción dinámica ofensiva en balonmano de alto rendimiento. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 90-110. 

Lozano, D., Camerino, O., y Hileno, R. (2016). Análisis del comportamiento táctico ofensivo en momentos críticos de juego en el alto rendimiento en balonmano: Un estudio Mixed Method. Cuadernos de Psicología del Deporte, 16(1), 151-160.

Castañer, M. y Gutiérrez, E. (2017). La capacidad creativa en danza. Tándem Didáctica de la Educación Física, 55: 24-29.

Data d'actualització:  26.10.2018