• Imprimeix

Comunicacions

Les comunicacions tractaran sobre la recerca en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i de l'esport.

A diferència del format clàssic de congrés, aquesta Jornada ofereix un programa sense ponències de llarga durada i on únicament hi haurà dos formats divulgatius: les presentacions Pecha-Kucha i els pòsters.

 

DATES CLAU

 • Inici període d'inscripcions: 15 de maig de 2018.
 • Presentació de comunicacions: 24 de maig de 2018.
 • Data límit de tramesa de comunicacions: 16 de juliol de 2018.
 • Confirmació d'acceptació de comunicacions: 31 de juliol de 2018.
 • Informació sobre els horaris de presentació de les comunicacions: 31 de juliol de 2018.

 

Destaquem

Descarregar plantilla comunicació

Disponible fins el 16 de juliol

El format de comunicació oral serà el denominat Pecha Kucha, un tipus de presentació senzilla i informal que té per objectiu comunicar les idees principals d’allò que es vol donar a conèixer mitjançant  20 diapositives de 20 segons cadascuna (6 min 40 s exactament). S’haurà de respectar l’estructura de 20x20 amb la durada màxima de la presentació, malgrat que les diapositives no es limitin al model clàssic dels PechaKucha (www.pechakucha.org), podent incorporar text, esquemes, gràfics i el que es consideri més adient.

No hi haurà preguntes després de cada comunicació. L’espai d’intercanvi de preguntes, dubtes i generació de sinergies serà en la zona de restauració en els moments dels cafès i dinar.

En aquestes comunicacions no es vol replicar estrictament el format de comunicació clàssica (introducció, metodologia, resultats, discussió i conclusions), sinó que es pretén explicar els projectes o línies de treball, les motivacions, els recursos, la transferència assolida, els principals resultats, les perspectives, etc. És a dir, donar a conèixer què fa cada grup o equip a la resta de grups de recerca de Catalunya.

En el següent enllaç es poden visualitzar algunes de les presentacions en aquest format de la I Jornada Catalana de Recerca en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

Els idiomes de l’esdeveniment seran català, castellà i anglès. No hi haurà traduccions disponibles.

El llistat definitiu de comunicacions orals i pòsters, així com l’horari de presentació, es publicarà a partir del 20 de juliol de 2018.

Els pòsters sí que tindran la funció clàssica de molts congressos. En el format pòster es presentaran estudis de recerca ja realitzats i formaran part d’una exposició oberta i permanent al públic assistent. Els pòsters s’ubicaran en la zona de restauració (cafès i dinar) i es convertiran en un espai de treball en xarxa (networking) entre el personal i entitats assistents.

Els pòsters inclouran les propostes que el Comitè Científic no pugui confirmar com a presentacions orals, ja sigui per limitacions horàries o per tipologia de continguts exposats.

Dimensions: el pòster tindrà 120 cm d’alçada per 90 cm d’amplada i l’orientació haurà de ser vertical.

Codi QR: animem l'assistència a completar el seu pòster amb una presentació en vídeo d’un minut de durada, al qual es podrà accedir a través d’un codi QR imprès en el propi pòster. En podeu veure un exemple en aquest enllaç. Si teniu dubtes de com fer-ho, contacteu amb la secretaria tècnica del congrés esportrecercat@gmail.com 

La llista definitiva de comunicacions orals i de pòsters, així com l’horari de presentació, es publicarà a partir del 20 de juliol de 2018.

El procediment per presentar comunicacions orals o pòster a la Jornada serà el següent: 

 1. Empleneu el formulari d’inscripció (disponible a partir del 24 de maig de 2018).
 2. Descarregueu l’arxiu model de resum de comunicacions i adjunteu-lo (disponible a partir del 24 de maig de 2018). Seguiu les instruccions detallades en el mateix model. El document resultant constituirà la base per a la generació del llibre de resums de la Jornada.
 3. Presentació de comunicacions (disponible a partir del 24 de maig de 2018). Aquest enllaç: Enviament comunicacions. En format WORD.
 4. Data límit per a la tramesa de comunicacions: 16 de juliol de 2018.
 5. Tots els resums s'han d'enviar en català o castellà i a més en anglès.
 6. El Comitè Organitzador comunicarà a l'autoria l’acceptació o rebuig per part del Comitè Científic abans del dia 20 de juliol de 2018.
 7. El Comitè Organitzador comunicarà a l'autoria els horaris de presentació de les comunicacions a partir del 20 de juliol de 2018.
 8. Si més no, un dels autors/es de cada comunicació haurà de formalitzar la inscripció al congrés abans del 15 de setembre de 2018. Només es podran presentar les comunicacions amb inscripció, com a mínim, d'una de les seves autories.
 9. Final del període d'inscripció: 15 d'octubre de 2018.