• Imprimeix

Premi Recesport Jove

Els Premis Recesport Jove tenen com a objectiu el foment de vocacions científiques entre el jovent en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i de l'esport. Aquests guardons promouen que els estudiants de grau, màster i doctorat, amb el suport dels seus tutors i/o directors corresponents s'iniciïn en l'àmbit de la recerca científica, presentant el seu treball final de grau/màster o aquells realitzats durant la seva tesi. 

Aquests treballs, elements precursors de futures vocacions científiques, són tant de tipus experimental com teòric, i tenen relació amb qualsevol de les matèries de l'àmbit de les ciències de l'esport.

Per optar al premi Recesport Jove en alguna de les categories haureu d'indicar-ho al formulari d'inscripció. Aquelles persones que desitgin optar als premis Recesport Jove serà a través de la comunicació en format pòster.

 

Aquests premis tindran dues categories:

  • Premi Recesport Jove al millor treball final de grau (TFG) o millor treball final de màster (TFM).
  • Premi Recesport Jove a la millor comunicació predoctoral.

*Les persones que opten al premi hauran d'enviar el pòster (en format PDF) abans del 5 d'octubre.

 

La composició del premi en ambues categories serà:

  1. Un any de subscripció gratuïta COPLEFC.
  2. Una subvenció per part del COPLEFC de fins a 250€ per les despeses de presentació d'una comunicació oral o poster en algun congres amb data límit 31 desembre 2019.
 
Els treballs els avaluarà el Comitè Científic i es tindran en compte els criteris i les puntuacions següents (valoració de l'1 al 100):

  1. L'originalitat i l'interès del tema (30/100).
  2. La correcció metodològica i el rigor científic del treball (30/100).
  3. Adequació de les conclusions als objectius del treball (20/100).
  4. Originalitat i disseny del pòster (10/100).
  5. La qualitat/correcció lingüística (10/100). 
Data d'actualització:  10.04.2018