• Imprimeix

Seu i contacte

Edifici INEFC Barcelona

L’INEFC és el centre d’ensenyament superior creat per la Generalitat de Catalunya que té com a missió la formació, l’especialització i el perfeccionament de graduats i graduades en educació física i esport, i també per a la recerca científica i la divulgació dels seus treballs o estudis per a la formació.

Tour Virtual

Coneix l'INEFC de Barcelona

Com arribar-hi

Com arribar-hi

INEFC Campus Barcelona
Av. de l’Estadi, 12-22
Anella Olímpica de Montjuïc

08038 Barcelona

 

 

Correu electrònic: esportrecercat@gmail.com 

Telèfon: 93 425 54 45 

 

Sra. Carmen Suárez (ext. 259)
Subdirecció Recerca - INEFC Barcelona

Sra. Elena Gil (ext. 236)
Departament de Relacions Externes i Publicacions - INEFC

Sra. Helena Florentí (ext. 230)
Departament de Relacions Externes i Publicacions - INEFC

Sr. Javier Espasa (ext. 259)
Col·laborador Subdirecció Recerca - INEFC Barcelona