• Imprimeix

Auditories i qualitat

L'Institut Nacional d'Educació de Catalunya considera la qualitat com un factor estratègic per aconseguir que els titulats adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) corresponents als estudis cursats, per obtenir resultats d’excel·lència en l’activitat de recerca i per assolir una gestió guiada pels criteris d’eficàcia i eficiència.

En aquest apartat trobeu publicada la informació relativa al resultat de les avaluacions de la gestió de la qualitat dels campus INEFC Barcelona i INEFC Lleida, resultant dels corresponents informes d’avaluació, auditories, enquestes o altres informes.

  • Període d’actualització: semestral.
  • Format de les dades: xml, pdf.
Data d'actualització:  18.12.2017