• Imprimeix

Biblioteca

La Biblioteca del Centre de Barcelona té una funció bàsica d’atenció a les necessitats d’estudi i consulta de la comunitat   acadèmica. Però és també una biblioteca oberta a tots els interessats en temes esportius i, molt especialment, als investigadors i altres persones relacionades amb el món de l’educació física i l’esport, des de diferents vessants: teòriques, d’ensenyament, de competició, etc.

La biblioteca disposa d’una sala de consulta i una sala de treball. Ambdues equipades amb tecnologia wifi

L’accés a la biblioteca és lliure. El servei de préstec es limita a la comunitat acadèmica de la  Universitat de Barcelona (UB), seguint la seva normativa.

El fons documental està constituït per:

  • 22.000 monografies, amb un creixement anual d’uns 300 documents
  • 200 subscripcions de revistes
  • Tesis presentades al Centre de Barcelona
  • Vídeos, CD-Rom i disquets
  • Sport Discus full text
  • Revistes electròniques
Novetats

 El dia 7 de desembre la biblioteca estarà tancada