• Imprimeix

Sport Discus

Base de dades bibliogràfica amb més de 300.000 referències de Sport Information Resource Centre (SIRC). Conté informació sobre aspectes de l’esport com: medicina esportiva, biomecànica, educació física, etc. Comprèn des de l’any 1975 pel que fa a publicacions periòdiques i des de l’any 1949 per a llibres i tesis.

Actualització trimestral.

Data d'actualització:  18.12.2017