INEFC Campus Barcelona
Av. de l’Estadi, 12-22
08038 Barcelona

Telèfon: 93 425 54 45

Horari d’atenció al públic: de 9 h a 14 h

 

Direcció INEFC Barcelona
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 325
Correu electrònic: dcbinfec@gencat.cat

Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
(Gestió Acadèmica)
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 216
Adreça electrònica: suportacademic.inefcbcn@gencat.cat

Màsters i postgraus
Telèfon. 93 425 54 45. Extensions 209 (RETAN) i 217 (MAFiS)
Adreça electrònica: suportmasters.inefcbcn@gencat.cat 

Recerca i doctorat
Telèfon: 93 425 54 45.Extensió 225
Adreça electrònica: recerca.inefcbcn@gencat.cat

Mobilitat (OMPI) (Erasmus i Sicue)
Telèfon: 93 425 54 45.Extensió 226
Adreça electrònica: erasmus@gencat.cat

Formació permanent
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 262
Adreça electrònica: cestiu@gencat.cat

Escola de Formació de Tècnics de Montjuïc (EFTEM)
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 238
Adreça electrònica: eftem@gencat.cat

Lloguer d’instal·lacions
Telèfon: 93 425 54 45.Extensió 232
Adreça electrònica: lloguer.inefcbcn@gencat.cat

Comissió d’Igualtat
Telèfon: 93 425 54 45. Extensió 241/27
Adreça electrònica: igualtat.inefcbcn@gencat.cat   

Servei d'Atenció a Estudiants amb Necessitats Educatives Específiques
Adreça electrònica: saenne.inefcbcn@gencat.cat

 

Biblioteca
Telèfon: 93 425 54 45 Ext.: 257-258
Adreça electrònica: bibinefc.bcn@gencat.cat

Horari 

De 8 a 14,30 de dilluns a divendres