Aquest apartat recull la normativa que regula la creació, l'estructura i el funcionament d'INEFC, així com un enllaç a l'apartat de normativa sectorial del Consell Català de l'Esport on s'inclouen les lleis, decrets i ordres vigents que són aplicables a les temàtiques d'INEFC. 

Període d’actualització: Contínua
Format de les dades: xml

Data d'actualització:  05.11.2018