La responsabilitat acadèmica del centre de Barcelona de l'INEFC recau en la figura del/a director/a de centre i en la delegació de funcions que aquest fa en els membres del seu equip directiu, que està format pel mateix/a director/a i tres subdirectors/es:

  • Director: Dr. Xavier Iglesias i Reig
  • Subdirector d'Estudis: Dr. Eduard Inglés Yuba 
  • Subdirector de Recerca: Dr. Joan A. Cadefau i Surroca
  • Subdirectora de Suport i innovació: Dra. Mercè Mateu Serra

La nova organització acadèmica del centre de Barcelona s'estructura en 4 Departaments: 

  • Departament d'Educació Física - Cap de departament: Dr. Fco. Javier Hernández Vázquez
  • Departament de Gestió i Lleure - Cap de departament: Dr. Joan Carles Burriel Palomna
  • Departament de Salut i Ciències Aplicades - Cap de departament: Dr. Carles Ventura Vall-llovera
  • Departament de Rendiment Esportiu - Cap de departament: Dr. Michel Marina Evrard


Responsabilitats acadèmiques: 

Tutorització d'esportistes d'elit: Dra. Anna Vilanova Soler i Dr. Carles Ventura Vall-Llovera

Data d'actualització:  18.12.2017