Els departaments són les unitats bàsiques de docència i recerca, i es fan càrrec de la docència que els encarrega el Consell d'Estudis i dels programes de doctorat. A l'INEFC Barcelona hi ha quatre departaments:

  • Departament d'Educació Física. Cap: Dr. Fco. Javier Hernández Vázquez

  • Departament de Gestió i Lleure. Cap: Sr. Agustí Boixeda i de Miquel

  • Departament de Salut i Ciències Aplicades. Cap: Dr. Mario Lloret Riera

  • Departament de Rendiment Esportiu. Cap: Dr. Gabi Daza Sobrino

    En aquest cercador podeu buscar per departaments o també posant el nom del professor o la professora que cerqueu.