• Imprimeix

Seguiment i millora contínua

Indicadors clau del curs 2017-2018:

 

Indicadors clau del curs 2016-2017:

 

Indicadors clau del curs 2015-2016:

 

Indicadors clau del curs 2014-2015:

 

Indicadors clau del curs 2013-2014:

 

Indicadors clau del curs 2012-2013:

 

Indicadors clau del curs 2011-2012:

 

L'avaluació de la docència es realitza a través d'enquestes per conèixer l'opinió dels alumnes. Aquest procés es du a terme poc abans de la finalització de la impartició de l'assignatura i el resultat és analitzat per la Direcció del centre i compartit amb el professor o professora. El resultat es detalla en un informe amb els resultats obtinguts i s'estableixen conclusions i línies de treball per a la millora de l'aprenentatge en aquesta matèria.

Els indicadors són analitzats periòdicament, especialment al final de cada procés d'avaluació dels resultats d'aprenentatge i constitueixen una font d'informació bàsica per a la millora contínua.

Al final de cada any lectiu es realitza la revisió de l'eficàcia del nostre sistema de qualitat a partir dels resultats dels indicadors, identificant les desviacions dels objectius de qualitat prèviament definits i establint les accions correctores i de millora oportunes.

Resultats de les enquestes de satisfacció 

Enquestes a l'alumnat

Grau en CAFiE

 Curs 2017-18:

 

Curs 2016-17:

 

Curs 2015-16:

 

Curs 2014-2015

 

Curs 2013-2014

 

Curs 2012-2013

 

Curs 2011-2012

 

Màster RETAN

 Curs 2017-18:

Curs 2016-17:

 

Màster AFIS

 Curs 2017-18:

 

Enquestes al professorat

Grau en CAFiE

Curs 2017-18

 

Curs 2016-17

 

Curs 2015-16

Data d'actualització:  21.11.2018