• Imprimeix

Formació permanent-Enforma't

Enforma't és el nou projecte de formació de l'INEFC-Barcelona i es distribueix principalment en dos tipus de formacions:

  • Cursos per a tothom
  • Cursos per al col·lectiu INEFC (estudiants, PDI i PAS)

En primer lloc, dins del bloc per a tothom es troben els cursos següents:

  • EnForma't BÀSIC: cursos de Formació continuada que cobreixen les necessitats formatives bàsiques, complementàries al grau. Són cursos oberts a tothom tot i que alguns estan adreçats principalment als estudiants CAFE. En aquesta tipologia cal destacar els cursos d'estiu, que se celebren al començament del mes de juliol.
  • EnForma't EXPERT: conferències i cursos d'aprofundiment on professionals de diferents àrees relacionades amb l'AF i l'esport transmeten les tendències més innovadores del moment. Són formacions principalment adreçades a professionals de l'activitat física i l'esport.
  • EnForma't CÀPSULES D'ESTIU: conferències, cursos i activitats formatives de les diferents àrees de l’AF i l’esport. Són càpsules de dues hores adreçades a estudiants i professionals de l’AF i l’esport, impartides per professionals en el seu àmbit. El seu objectiu és oferir una formació diferent i a mida.

Aquests cursos estan inclosos en el Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i són susceptibles de reconeixement com a crèdits de lliure elecció per la Universitat de Barcelona i les Universitats de l'Institut Joan Lluís Vives, respectivament.

En segon lloc, s'ofereixen cursos adreçats a estudiants i personal de l'INEFC com serien:

  • Complements de formació: cursos amb l’objectiu de reforçar els continguts d’algunes assignatures del grau per tal que els estudiants puguin rebre uns coneixements previs que els ajudaran a assolir els objectius propis de l’assignatura.
  • Jornades i seminaris: cursets i jornades de formació permanent per a tot el personal de l'INEFC.
  • Cursos oficials d'idiomes: formació de diferents nivells en llengües extrangeres amb col·laboració de l'Escola Oficial d'Idiomes Moderns de la UB.