• Imprimeix

Complements de formació

Cursos d'anivellament de diferents assignatures del grau de CAFE.

Únicament dirigit a alumnat de grau CAFE, matriculats a les assignatures corresponents.

 

Data d'actualització:  08.02.2018