• Imprimeix

EnForma't Expert

Influencia i persuasió. Com controlar mentalment l’equip.

Aquest curs consta de dos mòduls. El primer mòdul és realitzarà divendres 11 de maig a les 17 hores. El segon mòdul és realitzarà dissabte 12 de maig a les 9 hores. Hi ha la possibilitat de realitzar el primer, el segon o els dos mòduls.

Influencia i persuasió. Com controlar mentalment l’equip.