• Imprimeix

Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)

A l'INEFC Barcelona s'imparteix el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. L’objectiu del títol és formar professionals que adquireixin els coneixements, les destreses i les competències que permetin assumir responsabilitats en relació amb la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l’esport, que és la que s’exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l’aplicació de coneixements i les tècniques pròpies de les ciències de l’activitat física i de l’esport en tot el territori estatal i específicament a Catalunya (Llei de l’exercici de les professions de l’esport 3/2008, DOGC núm. 5123, de 2/5/2008).