L'accés al grau en CAFE es fa mitjançant una preinscripció universitària, sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis de grau.

Una vegada s'ha formalitzat aquesta preinscripció, es requereix superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per realitzar-la, us heu de matrícular de la prova PAP a Accesnet.

Data d'actualització:  15.06.2018