• Imprimeix

Admissió al grau per canvi d'universitat o d'estudis universitaris

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 d'abril al 18 de maig de 2018. Places ofertes: 15

Aquesta via d’accés al Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, la poden fer servir les persones que han iniciat estudis universitaris oficials (espanyols o estrangers) i no els han completat, i també les persones amb estudis universitaris estrangers totals a qui s’hagi denegat l’homologació del seu títol a Espanya.

Per tal de poder accedir al grau, caldrà que l’INEFC els pugui reconèixer com a mínim 30 crèdits ECTS. A més, les persones que no hagin superat una prova d’aptitud personal en els seus estudis anteriors s’hauran d’inscriure i superar la prova de l’INEFC.

Data d'actualització:  18.12.2017