Presentació de sol·licituds per accedir a la borsa d’estudiant col·laborador/a d’esdeveniments (ECE). 

Curs 2018-19.

La figura d’estudiant col·laborador/a d’esdeveniments, ECE, del Centre de Barcelona és un mitjà de formació que l’INEFC-Barcelona posa a disposició dels seus estudiants de grau i màsters.
La participació com a ECE té com a finalitat principal la seva formació acadèmica i professional mitjançant la col·laboració en activitats institucionals de l’INEFC. Entre les tasques que aquests poden assumir queden expressament excloses totes les activitats docents.
Amb caràcter general, els ECE no reben cap remuneració ni salari de l’INEFC.
Els ECE podran participar en tasques d’organització (planificació, logística, comunicació, animació), desenvolupament i avaluació d’esdeveniments institucionals organitzats per l’INEFC-Barcelona, l’Organisme Autònom o altres institucions en les quals participi el propi centre com a col·laborador institucional.

 

Tota la documentació requerida es presentarà a l’àrea de Relacions Externes i Publicacions de l’INEFC a partir de la data de la publicació de la convocatòria i fins a nou avís.

Procediment telemàtic

1. Consulteu la Convocatòria d’ECE de l’INEFC Barcelona. 

2. Empleneu el Full de Compromís de l’ECE de l’INEFC Barcelona. 

3. Envieu un correu electrònic a inefc.events@gencat.cat L’assumpte del missatge ha de ser: Presentació de sol·licitud per a la Borsa de col·laboradors. Nom i cognoms.

Hi heu d’adjuntar la documentació següent:

  • Full de compromís de l’ECE-Barcelona. 

 

4. L’àrea de Relacions Externes i Publicacions es posarà en contacte amb les i els aspirants per comunicar-los si han estat admesos a la borsa d’ECE en un període màxim de 10 dies hàbils. Durant aquest període, també es podrà reclamar documentació a aquells candidats i candidates que no hagin emplenat correctament la sol·licitud.

5. L’estudiant seleccionat/da podrà renunciar a la seva incorporació a la borsa dins del termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació de la llista d’admesos, mitjançant un correu electrònic adreçat a Relacions Externes i Publicacions inefc.events@gencat.cat