El centre de Barcelona de l’INEFC es regeix per les diferents normatives acadèmiques de la Universitat de Barcelona (UB) sobre els estudis de grau i de màster: matrícula, avaluació, mobilitat, títols, homologació, accés al grau i als màsters, permanència, reconeixement i transferència de crèdits, pràctiques externes, premis extraordinaris, etc.
Data d'actualització:  18.12.2017