Pràctiques externes

El Pràcticum, amb una assignació de 6 crèdits, permet realitzar una estada de pràctiques de 100 hores que facilita el coneixement global de l’entitat, el centre, o l’empresa on es realitza i la integració de l’estudiant o estudianta en la dinàmica del funcionament diari a través del disseny, implementació, i avaluació d’un programa d’activitat física i esport en algun dels diferents àmbits professionals: gestió, salut, rendiment, educació, lleure i natura.

L’INEFC compta amb una extensa xarxa de centres col·laboradors en tots els àmbits, fet que permet establir una oferta de més de 150 centres on realitzar el pràcticum amb alts nivells de qualitat.

Tipologia de centres on es pot realitzar el pràcticum:

 • Clubs i entitats esportives
 • Centres de fitness i wellness
 • Centres de salut
 • Empreses del sector
 • Administració pública: ajuntaments, consells comarcals, etc.
 • Centres educatius i d’educació no formal

Treball Fi de Grau

El Treball Final de Grau (TFG) forma part del Pla d’Estudis del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport amb una càrrega de 6 crèdits.

El TFG es defineix com un treball autònom, individual i original que consisteix en l’elaboració, presentació i/o defensa d’un projecte o estudi que permeti a l’alumnat mostrar la formació rebuda en el Grau.

Els continguts de cada TFG poden correspondre a algun d’aquests tipus de treball:

 • Treballs experimentals/empírics relacionats amb la titulació, que podran desenvolupar-se en laboratoris, grups d'investigació, empreses, entitats i altres institucions.
 • Treballs de revisió, documentació i investigació bibliogràfica en algun dels camps relacionats amb la titulació.
 • Treballs de caràcter aplicat i/o vinculats al Pràcticum.
 • Treballs de disseny i planificació de projectes d’actuació vinculats a algun dels àmbits professionals.
 • Altres treballs que correspondran a l’oferta específica d’un Departament o del mateix estudiant, no ajustada a les modalitats anteriors.
Data d'actualització:  18.12.2017