• Imprimeix

Espais disponibles per llogar

Planta 3a. Nivell d’entrada a l’INEFC

Planta 2a

Planta 4a

Aules magnes (4 aules graonades / 1 aula normal)Planol planta 4