• Imprimeix

Preus

Els preus del lloguer dels espais de l’INEFC Barcelona es regeixen per l’Ordre PRE/249/2013, de 16 d’octubre, per la qual es fixen els preus públics d’utilització de les instal·lacions  i dels serveis de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.

Data d'actualització:  01.06.2018